Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel

Simple Earn

Snadný způsob, jak vkládat a vydělávat.
Chcete-li zobrazit podrobnosti o držených pozicích, přihlaste se.
Žádné další produkty Simple Earn
Více informací
Flexibilní produkty
Kdykoli proveďte úpis a začněte dostávat odměny.
Zásady pro vyplácení
Flexibilní půjčky
Flexibilní produkty APR
Flexibilní produkty rozdělují odměny na základě reálné roční procentní sazby (APR) a bonusové odstupňované APR
APR v reálném čase
Termínované produkty
Zamkněte aktiva na pevně dané období a získejte vyšší odměny.
Časová osa rozdělování odměn
Plán denní údržby
Zásady pro vyplácení
Automatický úpis
Bezproblémový automatický úpis flexibilnch nebo termínovaných produktů
Flexibilní produkty
Termínované produkty
Nejčastější dotazy

  1. Jak Simple Earn funguje?

  S produktem Simple Earn můžete dostávat odměny za vložení digitálních aktiv na flexibilní nebo termínovaná období.

  Flexibilní produkty můžete upsat kdykoliv a poté budete pravidelně dostávat odměny. U termínovaných produktů se provádí vyplacení k datu vyplacení, které je uvedeno u každého úpisu.

  2. Jaké odměny mohu získat z flexibilních produktů?

  Flexibilní produkty rozdělují odměny na základě reálné roční procentní sazby (APR) a bonusové odstupňované APR. Rozdělované odměny se zaokrouhlují na 8 desetinných míst dolů.
  APR v reálném čase vám dává aktuální informaci o odměnách, které můžete získat. Hodnota se může měnit každou minutu. Odměny se načítají a každou minutu přímo ukládají do vaší peněženky Earn.
  U vybraných flexibilních produktů je příležitostně nabízena APR s odstupňovaným bonusem, která se může měnit každý den. Odměny se připisují den po úpisu, počínaje časem 00:00 UTC. Odměny se začnou připisovat do spotové peněženky den po zahájení načítání (dva dny po úpisu) v čase mezi 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  3. Jaké jsou zásady pro vyplácení u flexibilních produktů?

  Aktiva vašeho flexibilního produktu budou vrácena do vaší spotové peněženky okamžitě po úspěšném zpracování žádostí o vyplacení.
  Denní limity pro vyplacení se však vztahují na každý flexibilní produkt a mohou se kdykoli změnit. Tyto limity a potenciální prodlevy při obdržení výnosů z vyplácení mohou být důsledkem různých faktorů, mimo jiné: extrémní volatility trhu, zpoždění sítě, značného počtu souběžných pokynů k vyplacení od jiných uživatelů Binance nebo jiných neočekávaných událostí.

  4. Kde najdu odměny získané za flexibilní produkty?

  APR odměny v reálném čase se každou minutu připisují přímo k zůstatku každého flexibilního produktu v peněžence Earn (ne do spotové peněženky). Víceúrovňové bonusové odměny APR jsou denně distribuovány do spotové peněženky. Získané odměny naleznete v peněžence Earn. Případně můžete zkontrolovat historii Simple Earn, kde v sekcích „APR odměny v reálném čase“ a „Víceúrovňové bonusové odměny APR“ naleznete historické záznamy.

  5. Jaké odměny mohu získat za termínované produkty?

  APR termínovaných produktů se může denně měnit. Odměny se připisují den po úpisu, počínaje časem 00:00 UTC. Odměny se začnou připisovat do spotové peněženky den po zahájení načítání (dva dny po úpisu) v čase mezi 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  6. Co se stane, když provedu předčasné vyplacení termínovaných produktů?

  U vybraných termínovaných produktů můžete svá aktiva odkoupit kdykoli před splatností. Předčasné odkoupení však bude mít za následek ztrátu všech získaných odměn. Od vyplacené jistiny se odečte částka odměn, které byly odeslány do vaší spotové peněženky.

  7. Zvolil(a) jsem automatické opakované úpisy termínovaných produktů. Kdy se odměny začnou připisovat a distribuovat?

  V den vypršení termínovaného produktu dojde k automatickému opakovanému úpisu stejného produktu na stejnou dobu a začne se ihned připisovat úrok. Příští den se odměny automaticky distribuují do spotové peněženky. Upozornění: Automatický úpis je k dispozici pouze pro zvolené termínované produkty.

  8. Jak se určuje APR a jaký je zdroj výnosu u odměn Simple Earn?

  Odměny Simple Earn APR určuje Binance podle svého uvážení s přihlédnutím k různým faktorům, které jsou pečlivě navrženy tak, aby zajistily, že odměny vyplácené uživatelům jsou udržitelné a konkurenceschopné.
  Aktiva uložená uživateli v rámci programu Simple Earn lze používat k různým účelům. Mohou být například použita pro stakování na chainu, půjčeny jiným uživatelům Binance prostřednictvím maržových produktů nebo kryptopůjček, nebo využita pro provozní účely jiných obchodních jednotek v rámci Binance.
  Binance může také čas od času spustit propagační kampaně, které jsou sponzorovány partnerskými projekty a představeny uživatelům prostřednictvím krátkodobých propagačních nabídek APR na vybrané tokeny.

  9. Kde mohu najít další informace?

  Další informace naleznete v našich článcích v Centru podpory nebo Podmínkách a ujednáních.
Zobrazit více