Duální investice
BTC
ETH
SOL
MATIC
ADA
BNB
DOT
BCH
LUNA
AVAX

Nejčastější dotazy

  1. Co jsou duální investice?

  Duální investice jsou strukturovaný spořicí produkt s vysokým výnosem bez ochrany jistiny, který zahrnuje dvě různé měny. Po upsání vyberete podkladové aktivum, měnu vkladu, částku úpisu a datum splatnosti. Podle níže uvedených podmínek budou vaše výnosy denominovány v měně vkladu, nebo v náhradní měně.
  Existují dva typy produktů duálních investic: (1) rostoucí a uplatněný a (2) klesající a uplatněný.
  Pro rostoucí a uplatněný produkt,
  To jednoduše znamená, že pokud je vypořádací cena výše než realizační cena (nad ní), produkt se „realizuje“.
  – produkt se „realizuje“, pokud je vypořádací cena ≥ realizační cena
  – produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena < realizační cena
  Pro klesající a uplatněný produkt,
  To jednoduše znamená, že pokud je vypořádací cena níže než realizační cena (pod ní), produkt se „realizuje“ (uplatní).
  – produkt se „realizuje“, pokud je vypořádací cena ≤ realizační cena
  – produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena > realizační cena
  Pokud se produkt neuplatní, u obou typů produktů duálních investic obdržíte výnos v měně vkladu. Pokud se produkt uplatní, výnos obdržíte v alternativní měně.
  Každý upsaný produkt má datum splatnosti. Jako vypořádací cenu použijeme spotovou cenu v 08:00 (UTC) v den splatnosti.

  2. Jak se počítá návratnost?

  (1) Když se produkt „uplatní“, částka vašeho úpisu se pomocí realizační ceny jako směnného kurzu smění na alternativní měnu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
  Nahoru a realizováno:
  (Částka úpisu * realizační cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]
  Dolů a realizováno:
  (Částka úpisu / realizační cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]
  (2) Když se produkt „neuplatní“, částka úpisu a příjem z úroků se nebudou směňovat a vy obdržíte měnu vkladu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
  Částka úpisu * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]

  3. Jsou realizační cena a roční procentuální výnos (APY) pevné?

  Realizační cena je pevná a nezmění se. Občas se může stát, že pokud je realizační cena produktu příliš blízko aktuální referenční spotové ceně, dočasně přestaneme přijímat nové úpisy.
  Roční procentuání výnos (APY) se neustále mění a závisí především na realizační ceně, počtu zbývajících dní vkladu a také na volatilitě cen. Jakmile se upíšete k produktu duálních investic, APY bude v průběhu dnů vkladu uzamčen a nebude se měnit.

  4. Kde uvidím své objednávky?

  Přejděte do [Příkazy] > [Historie Earn] > [Duální investice]. Zde se zobrazí aktuální úpis a vyplacené položky.

  5. Kdy obdržím své výnosy?

  Každý upsaný produkt má datum splatnosti. Jako vypořádací cenu použijeme průměr spotové ceny za posledních 30 minut před 16:00 (UTC+8) v den splatnosti. Váš výnos bude převeden na váš spotový účet do 48 hodin od 16:00 (UTC+8). Produkty duálních investic nelze vyplatit předčasně. Výnosy můžete dostat až po datu splatnosti, ale ne dříve.

  6. Mohu svůj úpis zrušit?

  Po úpisu produkt bohužel nebudete moci zrušit. Před úpisem si pozorně přečtěte podmínky produktu.

  7. Co je „realizační cena“, „podkladové aktivum“, „měna vkladu“, „náhradní měna“, „počet dnů vkladu“ a „vypořádací cena“?

  Realizační cena
  Stanovená cena, za kterou se smění měna vkladu na náhradní měnu v případě realizace produktu.
  Podkladové aktivum
  Aktivum, na kterém je založen produkt duální investice. Pokud se například odkazujete na spotovou cenu BTC a realizační cenu BTC, podkladovým aktivem bude BTC.
  Měna vkladu
  Měna, kterou jste použili k upsání k produktu duální investice.
  Náhradní měna
  Měna, kterou obdržíte v případě realizace produktu.
  Počet dnů vkladu
  Počet dní, které zbývají do data splatnosti.
  Vypořádací cena
  Průměr spotové ceny za posledních 30 minut před 8:00 (UTC) v den dodání. O tom, zda se produkt realizuje, rozhodnou vypořádací cena a realizační cena.

  8. Jaký druh produktů duální investice nabízíte?

  V současnosti máme dvě podkladová aktiva: BTC, ETH
  V níže uvedené tabulce naleznete seznam všech našich aktuálních produktů duálních investic.
  Nahoru a realizováno
  Měna vkladu - BTC, ETH
  Náhradní měna - BUSD
  Dolů a realizováno
  Měna vkladu - USDT, BUSD
  Náhradní měna - BTC, ETH
Zobrazit více