Binance NFT: Představujeme spravedlivý a rovný způsob nakupování NFT

2022-01-14

Hlavní body

  • Díky naší nejnovější funkci mechanismu úpisu mohou uživatelé nakupovat exkluzivní NFT spravedlivým a rovným způsobem. 

  • Funkce mechanismu úpisu zahrnuje čtyři fáze: přípravu, úpis, výpočet a distribuci. 

  • Uživatelé musí držet minimální množství tokenů, aby mohli vstoupit do mechanismu úpisu. Poté obdrží „účastnické vstupenky“, pomocí kterých se mohou zúčastnit prodeje NFT. 

  • V tomto podrobném průvodci si ukážeme různé kroky, pomocí kterých se můžete zúčastnit svého prvního prodeje NFT s mechanismem úpisu.

Objevte náš mechanismus úpisu NFT. Je to nová funkce, která všem uživatelům poskytuje spravedlivou a rovnou šanci na úspěšný nákup NFT.

Na základě zpětné vazby od naší komunity každý měsíc stále přidáváme na platformu Binance NFT nové funkce. Přidali jsme například službu reCAPTCHA v3, podporu pro více chainů, nové způsoby komunikace s tvůrci a intuitivní indexy, které vám pomohou najít příští oblíbenou sbírku. V poslední aktualizaci jsme přidali nový způsob, jak se uživatelé mohou spravedlivě zúčastnit nejnovějších dropů a exkluzivních vydání nabízených na platformě Binance NFT

NFT získávají s každým dalším měsícem čím dál větší popularitu. Chápeme tedy, že pravděpodobnost nákupu NFT se snižuje. Proto jsme nedávno spustili „mechanismus úpisu“, abychom zajistili, že všichni uživatelé budou mít stejnou příležitost zúčastnit se primárních prodejů na platformě Binance NFT. V tomto článku se dozvíte, jak mechanismus úpisu funguje a jaké kroky jsou nutné k účasti.

Začněte s mechanismem úpisu

Mechanismus úpisu na platformě Binance NFT je metoda nákupu, která zajišťuje, aby všichni zúčastnění uživatelé získali férovou a rovnou příležitost k úspěšnému nákupu NFT. Proces mechanismu úpisu zahrnuje čtyři fáze: přípravu, úpis, výpočet a distribuci.

1. Příprava 

Uživatelé, kteří mají zájem o účast, musí během fáze přípravy držet minimální množství tokenů. Jednotlivé projekty/tvůrci NFT mohou nastavit nižší nebo vyšší požadavky na účast. Pokud tedy najdete prodej NFT s mechanismem úpisu, ke kterému se chcete připojit, zkontrolujte, zda v peněžence držíte minimální požadované množství tokenů.

2. Úpis 

Pokud váš zůstatek splňuje minimální požadavek, přejdete do fáze úpisu. Každý uživatel obdrží účastnické vstupenky podle „limitu nákupu na uživatele“ stanoveného projektem/tvůrcem NFT. 

Účastnické vstupenky udávají maximální počet NFT, které může každý uživatel během prodeje potenciálně zakoupit. K primárnímu prodeji NFT se můžete upsat tak, že se zavážete k vložení části nebo všech účastnických vstupenek. Chceme, aby naše prodeje NFT zůstaly spravedlivé. Proto zdůrazňujeme, že upsání většího počtu účastnických vstupenek není zárukou, že nákup bude úspěšný. Čím více vstupenek závazně vložíte, tím vyšší budete mít šanci na úspěšný nákup NFT.

  • Upozornění: Tokeny se uzamknou podle počtu upsaných vstupenek a zcela se uvolní/refundují po dokončení fáze distribuce.

3. Výpočet

Výherní vstupenky náš systém zvolí ze všech upsaných účastnických vstupenek spravedlivým a náhodným způsobem. Výherní vstupenky umožňují uživateli koupit NFT v primárním prodeji NFT.

4. Distribuce 

Uživatelé se zvolenými účastnickými vstupenkami zakoupí NFT v primárním prodeji NFT a jejich prostředky jim budou strženy odpovídajícím způsobem. Pokud nebudou vaše účastnické vstupenky vybrány, automaticky vám vrátíme příslušné tokeny do spotové peněženky. 

Uživatelé držící výherní účastnické vstupenky budou moci koupit NFT v primárním prodeji NFT a bude jim příslušně stržena odpovídající částka v BNB. Zbývající BNB se automaticky vrátí do spotových peněženek uživatelů. 

Proveďte úpis a kupte si další NFT ve čtyřech krocích

Prodeje s mechanismem úpisu jsou jednoduché a vyžadují pouze několik kroků. Čtěte dále a zjistěte, jak získat svůj první NFT.

1. krok: Zvolte prodej NFT, ke kterému se chcete připojit.

Ke stránce mechanismu prodejů můžete přistoupit třemi způsoby: pomocí cílových stránek IGO, pomocí bannerů sbírek na stránce mystery boxu nebo pomocí domovské stránky tržiště NFT. Kliknutím na nadcházející prodej NFT, ke kterému se chcete připojit, přejdete na stránku mechanismu prodeje.

2. krok: Držte minimální požadované množství BNB.

Chcete-li získat nárok na prodej NFT, zajistěte držení minimálního denního průměrného množství BNB uvedeného během fáze přípravy. Pokud toto minimální množství nemáte, můžete koupit BNB různými způsoby, jako například pomocí kreditní/debetní karty nebo kanálů třetích stran.

3. krok: Upište účastnickou vstupenku (vstupenky).

Jakmile splníte minimální požadavek, obdržíte účastnickou vstupenku (vstupenky) podle limitu nákupu na uživatele stanoveného projektem/tvůrcem NFT. 

Uživatelé se mohou během této fáze upsat k primárnímu prodeji NFT tak, že do poolu závazně vloží všechny účastnické vstupenky nebo jejich část. Všechny závazně vložené vstupenky mají férovou šanci na výhru. Podle počtu závazně vložených účastnických vstupenek se určí množství BNB k uzamčení. BNB se vrátí až na konci fáze distribuce.

Upište se k primárnímu prodeji NFT tak, že závazně vložíte část nebo všechny účastnické vstupenky. Je to vaše volba! Upsané vstupenky poté shromáždíme a umístíme do poolu. Všechny závazně vložené vstupenky budou mít férovou šanci na výhru. Tokeny se uzamknou podle počtu upsaných účastnických vstupenek.

4. krok: Zkontrolujte stav nákupu.

Každá závazně vložená účastnická vstupenka má stejnou šanci na výběr během fáze výpočtu. Po zvolení výherních vstupenek budete moci během fáze distribuce zkontrolovat stav svého nákupu NFT. Úspěšní obchodníci naleznou zakoupené NFT v sekci [Uživatelské centrum] platformy Binance NFT. Neúspěšným kupujícím vrátíme tokeny automaticky do peněženky a NFT budou stále moci koupit na sekundárním tržišti. Další informace naleznete v našem podrobném průvodci zde

Sledujte nejnovější zprávy o dropech na platformě Binance NFT

Binance NFT je největší světové tržiště s vybranými NFT. Je to komplexní platforma NFT, která spojuje tvůrce, světově proslulé umělce, vývojáře her a další uživatele. Další informace o nejnovějších dropech NFT a novinkách naleznete na kanálu Binance NFT na sítích Twitter a Instagram nebo se můžete připojit do naší skupiny s oficiálními oznámeními

Podrobnější informace o používání mechanismu úpisu naleznete v následujících častých dotazech a průvodcích: