Jak a proč se aktiva přesouvají mezi peněženkami Binance

2023-03-02

Hlavní body

  • Transparentnost blockchainu je jeho vlastnost, ne chyba. Zajišťuje otevřenost a uživatelé po celém světě mohou na tento nový finanční systém podrobně dohlížet – na rozdíl od tradičních financí, kde korupce a trestná činnost zůstávají bez povšimnutí celá desetiletí.

  • V duchu transparentnosti blockchainu zveřejňuje Binance adresy svých online a offline peněženek, aby si kdokoli zvenčí mohl prohlédnout hlavní operace burzovních peněženek. 

  • Některá média začala v poslední době publikovat zprávy, ve kterých dochází na základě nesprávné interpretace blockchainových dat k unáhleným závěrům. Tyto nepravdivé závěry rozdmychávají konspirační teorie, které jsou často považovány za pravdu, protože většina médií má omezené povědomí o tom, jak blockchain funguje, jak kryptoměnové burzy zajišťují plynulé fungování a likviditu a jak chráníme uživatele před bezpečnostními hrozbami.

  • Velké kryptoměnové burzy provozují sofistikované systémy správy peněženek, které musí s ohledem na likviditu a bezpečnost dynamicky pracovat s offline a online peněženkami. Některé burzy, jako například FTX, v minulosti mnoho adres svých peněženek tajily, právě aby se kontrole vyhnuly. Společnost Binance se ale rozhodla, že se svého závazku k transparentnosti, kterou blockchain ztělesňuje, navzdory špatné publicitě nevzdá.

  • Vedeme interní účetní knihu, která přesně zaznamenává, na jakou částku má každý z našich uživatelů nárok a vše je možné ověřit prostřednictvím našeho systému potvrzení o rezervách.

Pečlivý dohled vítáme, posiluje nás i celé odvětví. Ale bez všech souvislostí o tom, jak naše procesy fungují, mohou někteří novináři dospět k nesprávným závěrům. Cílem této odpovědi je komunikovat s uživateli i médii a poskytnout jim co nejlepší vysvětlení.

Od krachu FTX je naše odvětví pod drobnohledem. Chápeme to. Žádná společnost, zejména taková, které lidé svěřují peníze, by nikdy neměla mít možnost fungovat beztrestně. A společnost Binance, jako přední kryptoměnová burza, musela také čelit nepříjemným otázkám. 

Velkým předmětem některých nedávných „analýz“, které se objevily v médiích, je pohyb finančních prostředků mezi blockchainovými peněženkami. Média dělají na základě chybných pozorování o pohybu aktiv na blockchainu unáhlené závěry. Těmito závěry pak rozdmychávají dezinformace, které matou investory, snaží se Binance přirovnávat k jedněm z nejbezohlednějších subjektů v tomto odvětví a sbírají na tom spoustu prokliků.

Tato dezinformační obvinění poškozují Binance i celé odvětví a podrývají snahy zodpovědných subjektů vybudovat mezi uživateli a regulátory důvěru. Přinejmenším doufáme, že za nimi stojí neschopnost pozorovatelů správně interpretovat údaje a ne zlý úmysl. 

Vzhledem k tomu, že se podobná „vyšetřování“ neustále opakují, vidíme v tom příležitost vysvětlit veřejnosti některé technické aspekty pohybu finančních prostředků na naší burze a zmíněná nepodložená tvrzení vyvrátit.

Než zabředneme do podrobností, chceme zdůraznit, že naši uživatelé si mohou prostředky vybrat, kdykoli si přejí – jak se opakovaně ukázalo, a to i v době velmi negativních zpráv, jako například v prosinci 2022. Kdyby se s prostředky uživatelů nehospodařilo konzervativně a s péčí řádného hospodáře, nebylo by to možné. 

Podle nás neexistuje přesvědčivější důkaz o řádném chodu burzy, než že se jí dařilo během několika medvědích trhů i masivních vln paniky vyvolaných strachem, nejistotou a pochybami, které by přivedly ke kolapsu i některé z největších tradičních finančních institucí na světě. Připomínáme, je to vlastnost, ne chyba.

Vysvětlení systému správy peněženek Binance  

Průměrný 24hodinový objem obchodování na Binance se v současné době v rámci různých blockchainových sítí pohybuje kolem 38 miliard dolarů. To je podstatně vyšší číslo než na jiných burzách. 

Velké kryptoměnové burzy dnes provozují sofistikované systémy správy peněženek, kterým většina lidí nerozumí. Binance musí kvůli likviditě potřebné k realizaci každého příkazu v reálném čase a zmírnění potenciálních bezpečnostních hrozeb dynamicky pracovat s offline a online peněženkami. Tyto dva aspekty našeho systému (likvidita a bezpečnost) jsou pro fungování našich peněženek naprosto zásadní. 

Jak už jsme zmiňovali, k rychlému a efektivnímu přesouvání finančních prostředků používáme rozsáhlou síť online, offline a vkladových peněženek. Zároveň vedeme interní účetní knihu, která v reálném čase sleduje aktiva jednotlivých uživatelů – vše je možné ověřit prostřednictvím našeho systému potvrzení o rezervách (PoR) – ale pro vnějšího pozorovatele je přesná interpretace pohybu finančních prostředků prakticky nemožná. Náš systém PoR navíc zaznamenává pouze prostředky v úschově vůči závazkům uživatelů a prostředky v rezervě. To znamená, že nikdy nezahrnuje aktiva, která vlastní společnost Binance a která jsou vyčleněna pro její vlastní firemní účely. Aktiva uživatelů jsou od podnikových aktiv Binance sledována zcela odděleně.

K tomu všemu je nutné také přičíst skutečnost, že pohyb finančních prostředků mezi peněženkami může sloužit různým účelům. Transakce mezi offline a online peněženkou Binance je často nutná kvůli zajištění likvidity pro poptávané tokeny nebo k zajištění velkého jednorázového výběru například od takzvané velryby nebo hedgeového fondu s institucionálním účtem Binance. Transakce mezi peněženkami Binance v opačném směru zase může znamenat, že prostředky míří do offline úložiště kvůli lepšímu zabezpečení. Pohyb prostředků mezi online peněženkou Binance a externí peněženkou je obvykle výběr uživatele a opačný pohyb je s největší pravděpodobností vklad uživatele.    

Následující schéma podrobně vysvětluje pohyb aktiv uživatelů na Binance. Když uživatel vloží na naši platformu finanční prostředky, přesunou se do takzvané vkladové peněženky a promítnou se na jeho účtu Binance. 

Společnost Binance pravidelně při takzvané konsolidaci přesouvá prostředky z vkladových peněženek do souhrnných online peněženek. Online peněženky zprostředkovávají výběry. Po obdržení žádosti o výběr náš systém pošle uživateli peníze z online peněženky a zároveň stejnou částku odečte ze zůstatku na jeho účtu. Konsolidace prostředků v online peněžence nám umožňuje vyřizovat žádosti o výběr rychle a levně.

Přebytečné prostředky se z online peněženek přesouvají do bezpečného úložiště offline peněženek. Tento proces označujeme jako přetok. Jakmile v online peněžence začnou docházet prostředky, může vyžadovat doplnění z offline peněženky. 

Chceme zdůraznit, že veškeré přesouvání prostředků mezi vkladovou, online a offline peněženkou je na blockchainu vidět a dochází k němu zcela nezávisle na aktualizacích zůstatků na uživatelských účtech. 

Oprava zpráv z poslední doby

Některá média začala v poslední době publikovat zprávy, ve kterých dochází na základě nesprávné interpretace blockchainových dat k unáhleným závěrům. Tyto nepravdivé závěry rozdmychávají konspirační teorie, které jsou často považovány za pravdu, protože většina médií má omezené povědomí o tom, jak blockchain funguje.

U těchto zpráv často není vůbec jasné, které z našich peněženek se novináři snaží analyzovat nebo jakým způsobem se rozhodli různé pohyby aktiv na blockchainu dekódovat. A protože novináři nemají úplnou představu o tom, jak naše procesy fungují, některé z nich to vede k nesprávným závěrům o povaze transakcí, které vidí. Proto se často unáhlují k absurdním, nepodloženým a otevřeným závěrům (z hlediska práva se jedná o šedou zónu), kterými klamou čtenáře.  

Transakce zmíněné v posledních zprávách byly jednoduše případ, kdy institucionální klienti vybírali z naší platformy vlastní aktiva, ne zneužití zajištění k „vyplacení hedgeových fondů“, jak naznačoval jeden pomýlený novinář. Takový divoký závěr může být výsledkem jedině zásadního nepochopení správy peněženek.

Abychom byli spravedliví, mnoho těchto zpráv, ať už starých nebo nových, se zaměřuje na období, kdy distribuce prostředků uživatelů, našich vlastních prostředků a zajišťovacích prostředků mezi našimi peněženkami nebyla možná tak jednoduchá, jak mohla být. Tento problém s přehledností umocňovaly ještě časté interní přesuny finančních prostředků mezi celou řadou našich peněženek. To pak nejspíš vedlo k tomu, že vnější pozorovatelé nedokázali dostatečně chápat příslušné procesy a transakce si v zásadě špatně vyložili. 

Všechny tyto zprávy mají jedno společné: nechápou, že naše zabalené tokeny byly vždy dostatečně zajištěné a že jsme vždy měli na účtech dostatečné rezervy. I proto jsme na přelomu let 2022 a 2023 intenzivně pracovali na dalším vývoji našich systémů potvrzení o rezervách a potvrzení o zajištění. 

Binance drží veškerá aktiva svých klientů na oddělených účtech. Prostředky uživatelů jsou ověřitelné prostřednictvím našeho systému PoR, který jako první svého druhu v tomto odvětví poskytuje nejen důkaz o aktivech uživatele v úschově, ale díky důkazu s nulovou znalostí poskytuje i důkaz o závazcích. Nejnovější iterace našeho systému PoR obsahuje také potvrzení o zajištění B-tokenů a všechny zainteresované strany si mohou kdykoli ověřit spolehlivost rezerv pro zabalená aktiva vyražená na Binance.

Společnost Binance sice už dřív přiznala, že procesy správy peněženek pro zajištění tokenů navázaných na Binance nebyly vždy bezchybné, ale nikdy tím nedošlo k ovlivnění zajištění aktiv uživatelů. Procesy správy peněženek se zajištěním jsou z dlouhodobého hlediska opravené a tuto informaci je možné ověřit na blockchainu.

Závěrečná slova ke správě peněženek

Pečlivý dohled vítáme – věříme, že posílí celé odvětví a obnoví důvěru v tento finanční systém. Snahy vykreslit Binance jako společnost, která se chová jako FTX, ale selhaly a budou selhávat i nadále. Proč? Protože aktiva uživatelů držíme v poměru 1:1 a opakovaně jsme prokázali, že uživatelé si mohou své prostředky vybrat, kdykoli chtějí. 

Někteří udělají všechno pro to, aby vyšťourali i téměř bezvýznamné problémy, které jsme v souvislosti s extrémně krátkodobými provozními problémy dříve zaznamenali, ale uživatelé se umí vypořádat s těmito irelevantními argumenty.

Binance vede pro prostředky uživatelů, vázaná aktiva a vlastní aktiva zcela oddělené účetní knihy. V kterémkoli daném okamžiku přesně víme, na kolik peněz má každý z našich uživatelů nárok, a držíme dostatek prostředků na to, abychom dokázali vyhovět každé žádosti o výběr. A připomínáme, že vše je možné ověřit prostřednictvím systému PoR. 

I nadále se budeme snažit komunikovat s novináři i ostatními a poskytovat jim co nejlepší vysvětlení, jak všechno funguje. A vždy rádi odpovíme na upřímné dotazy všech, kteří hledají další informace. 

Související články