Důvod, proč odvádění daní z kryptoměn pomáhá vám i celému odvětví kolem Webu 3

2023-02-04

Hlavní body

  • Nedodržení místních daňových povinností může vést k pokutám, penále a právním krokům. 

  • Uživatelé by se měli seznámit s daňovými pravidly platnými v místě, kde podávají daňové přiznání. Nejlepší je začít na webech vlády.

  • Nikdo nemá rád placení daní, ale uživatelé kryptoměn, kteří dodržují daňové předpisy, zvyšují legitimitu celého ekosystému a následně přitahují další uživatele, investory a podniky.

Daně nemusí být otrava. Vydejte se s námi na cestu za jedním z nejdůležitějších, ale často opomíjených aspektů kryptoměn: znalostí místních daňových pravidel a jejich dodržování. 

Říká se, že člověk musí jen umřít a platit daně. A pro nás ve společnosti Binance a všechny z vás, kteří s námi putujete po blockchainové cestě, může být nevyhnutelný ještě také příchod éry Webu 3. 

Jak je to ale s placením daní z používání kryptoměn?

Tohle téma rozhodně nepatří mezi nejzajímavější, ale je příliš důležité na to, abychom ho mohli ignorovat. Proto jsme se rozhodli věnovat čas tomu, abychom vám vysvětlili, jak důležitá je znalost místních daňových předpisů, kde najít příslušné informace a proč si myslíme, že odvádění daní z kryptoměn je výhrou pro celý ekosystém.

Krátce se podíváme také na to, jak by měla vypadat vhodná daňová politika, a představíme vám zbrusu nový rozpracovaný produkt, který uživatelům pomůže při výpočtu daně z kryptoměn šetřit čas a prostředky.

Proč je důležité znát místní daňové předpisy?

Od počátků platformy Binance zdůrazňujeme, proč je pro celkový růst našeho odvětví důležité dodržovat stávající pravidla a předpisy a zároveň pracovat na zodpovědných inovacích. 

Přestože s regulačními orgány po celém světě neúnavně spolupracujeme na vytváření a formování praktických regulačních rámců pro kryptoměny, jako společnost, pro kterou jsou na prvním místě uživatelé, máme také povinnost naší komunitě pomáhat porozumět všem požadavkům na dodržování předpisů, které se na ně jako na jednotlivce vztahují – máme tím na mysli zejména znalost a dodržování místních daňových povinností. 

Každá země přistupuje k danění kryptoměn jinak. Například těžba, obchodování a držení mají v závislosti na jurisdikci různé daňové dopady. Pro uživatele kryptoměn je v nejlepším zájmu znát místní pravidla, která se na ně vztahují, a vědět, co musí s ohledem na dodržování těchto zákonů a předpisů udělat.

Nedodržení daňových povinností může vést k pokutám, penále a právním krokům.

Znalost odvodu daní z kryptoměn nemusí mít jen negativní konotace, jako je vyhýbání se trestu. Když budete dobře znát místní daňové požadavky, budete také přesně vědět, jak využít případných odečitatelných položek, úvěrů nebo jiných nárokovatelných pobídek, abyste v daňovém přiznání nepřeplatili.

Kde získat více informací o místních daňových předpisech?

Daňové rámce po celém světě nemají pro kryptoměny jednotná pravidla. Pravidla danění digitálních aktiv se stejně jako kryptoměny neustále vyvíjí. Vládní weby jsou výborným začátkem, kde získat aktuální informace o daňových povinnostech vztahujících se na místo, kde žijete nebo kde jste daňovými rezidenty. Nejspolehlivější a nejaktuálnější informace mají často k dispozici například na oficiálním webu finančního úřadu příslušné jurisdikce. 

Případně se můžete obrátit na dobrého daňového poradce – zejména takového, který se specializuje na kryptoměny – což je oblíbený krok mnoha uživatelů, kteří se chtějí zorientovat v někdy nejistých nebo nepřehledných místních předpisech. Konzultace s odborníkem znalým místních daňových předpisů vám může přinést konkrétní pokyny, jak nejlépe dodržet zákony, které se na vás vztahují, například co se ve vaší zemi považuje za zdanitelné a nezdanitelné plnění. 

A nakonec je obecně vždy dobré sledovat informace a novinky k místní daňové politice, o kterých informují mainstreamová média a weby zaměřené na finanční zpravodajství, nebo aktuální diskuse o kryptoměnách na sociálních sítích. Než se ale na základě takových informací rozhodnete jednat, ověřte si vše, co jste se dozvěděli z neoficiálních zdrojů, u kvalifikovaného daňového poradce nebo na příslušném finančním úřadě. 

Proč je dobře, když lidé odvádí daně z kryptoměn?

Naše poslání je jednoduché: podpořit svobodu peněz pro lidi po celém světě. Spolupráce s vládami a dodržování stávajících předpisů je nezbytným předpokladem pro přijetí kryptoměn širokou veřejností, které je v konečném důsledku přínosem pro všechny uživatele a organizace v našem ekosystému. A tento způsob uvažování se vztahuje i na lidi, kteří odvádí daně z kryptoměn.

Kvůli jednání malého procenta uživatelů kryptoměn nepovažují lidé mimo naše odvětví kryptoměny za perspektivní technologii, která by mohla změnit všechny aspekty našeho života, ale za prostředek, jak se vyhnout daním. 

Čím větší množství uživatelů kryptoměn bude dodržovat daňové zákony a předpisy, tím bude dopad na celkovou legitimitu ekosystému pozitivnější, a to jak v očích (a pokladnách) vlád, tak i v očích společnosti jako celku. 

Legitimita posiluje kryptoměny

Právě tato legitimita pomůže přilákat více uživatelů, investorů a podniků, což na oplátku posílí naše odvětví a ekosystém. Legitimita přináší stabilitu, která je nezbytným základem pro inovace a růst (kromě snad příznivější vládní politiky a celkově lepšího regulačního prostředí pro kryptoměny).

Je důležité zvážit širší souvislosti. Tím, že se kryptoměnové společnosti vyhýbají regulacím a uživatelé se snaží vyhnout placení daní, nahrávají nepravdivému mýtu, že kryptoměny jsou nástrojem pro zločince a technologií, která patří do šedé zóny.

Navíc je prostý fakt, že dodržování místních daňových zákonů znamená lepší celkovou zkušenost s kryptoměnami, protože nepochopení důsledků může vést k finančním sankcím a právním krokům proti vám. 

Vývoj vhodných daňových politik a nástrojů

V průběhu příštího týdne s vámi budeme sdílet další informace a nástroje, které vám pomohou s daněním kryptoměn.

V celosvětovém měřítku existuje nesčetné množství pravidel, která jsou z velké části nepřehledná i pro odborníky přes kryptoměny, natož pro běžné uživatele. Zákonodárci by obecně měli vytvářet směrnice, které uživatelům místo přebujelé byrokracie nabídnou přehlednost, transparentnost a flexibilitu. Nesmíme zapomínat ani na to, že inovace v této oblasti je třeba podporovat, ne potlačovat.

A nakonec, vzhledem k tomu, jak složité může danění kryptoměn pro jednotlivce být, máme pro uživatele Binance skvělou zprávu. V uplynulém roce jsme pracovali na efektivní daňové kalkulačce, která byla navržena s ohledem na uživatele kryptoměn a hlavně bude dostupná zdarma. Brzy ji konečně představíme. Sledujte nás na Twitteru nebo čtěte náš blog, kde se dozvíte další novinky. 

Související články