Binance Futures: jednotná platforma pro kryptoměnové obchodníky

2021-04-25

Jak se Binance Futures liší od ostatních burz

Celé odvětví kryptoměnových futures je mnohem konkurenčnější než kdy předtím s tím, jak kryptoměnové burzy soutěží v tom, kdo přiláká uživatele nejnovějšími produkty a funkcemi. Dnes existuje řada platforem, ze kterých si můžete vybrat, ale ne všechny burzy jsou si rovné.

Většina původních kryptoměnových burz nabízí jeden ze tří následujících produktů:

  • Obchodování fiat měn za kryptoměny

  • Obchodování mezi kryptoměnami

  • Obchodování kryptoměnových derivátů

Takové kryptoměnové burzy se specializují buď na fiat a spotové kryptoměnové produkty nebo na kryptoměnové deriváty, jako jsou futures.

To znamená, že uživatelé mohou na těchto burzách obchodovat jen buď na spotové nebo derivátové obchodní platformě. Uživatelé jsou proto vázáni omezenými možnostmi, jak svá kryptoměnová aktiva využít, a nemohou efektivně zajišťovat pozice nebo provádět arbitráž. 

Kdyby uživatelé chtěli realizovat mezitržní obchodní strategie, museli by spravovat několik účtů na různých burzách nabízejících požadované produkty. V těchto případech by byl přesun finančních prostředků z jednoho účtu na druhý nákladný vzhledem k transakčním poplatkům. Navíc by to bylo i časově náročné, protože převody nějakou dobu trvají. Obchodníci proto na takových platformách nemohou efektivně provádět arbitráž nebo zajišťovat pozice.

Jednou z klíčových konkurenčních výhod společnosti Binance je její možnost nabídnout svým uživatelům kompletní ekosystém pro obchodování kryptoměn. Prostřednictvím obchodní odnože Binance Futures mají uživatelé přístup jak na spotové tak i futures trhy. 

Na rozdíl od jiných burz, které nabízí jen omezené množství produktů, mají obchodníci na Binance přístup k více než 1100 spotovým trhům a více než 170 trhům s trvalými futures kontrakty, které dávají všem obchodníkům s kryptoměnami příležitosti obchodovat a těžařům dávají příležitosti se zajistit.

Podívejte se na záznam z webináře o Binance Futures v češtině

Naším hostem je Andy Kalvoda –⁠ profesionální trader a zakladatel vzdělávací skupiny Blockspace.cz. 

Synergie mezi spotovými a futures trhy

Binance nabízí obchodníkům kompletní ekosystém, kde mohou plně využít svá kryptoměnová aktiva a řídit riziko ve svém kryptoměnovém portfoliu. To umožnila integrace platformy Binance pro spotové a futures obchodování. Díky tomuto ucelenému obchodnímu přístupu zaznamenala platforma Binance Futures od svého vzniku exponenciální nárůst objemu obchodování a podílu na trhu s tím, jak na ni přichází další a další obchodníci.

Graf 1 – Denní objemy obchodování na Binance Futures v roce 2020

Zdroj: Binance Futures, data ke dni 31. 12. 2020

Binance Futures je největší derivátová burza podle objemů obchodování a veřejného zájmu. V únoru tohoto roku byl celkový obchodovaný objem 1,3 bilionů dolarů, a to i díky novému rekordu z 23. února 2021, kdy se za tento den obchodovalo přes 108 miliard dolarů. 

K úspěšné integraci obou platforem přispívají dva klíčové faktory.

  • Za prvé platforma Binance Futures umožňuje obchodníkům přesouvat finanční prostředky ze svých spotových obchodních účtů na platformu futures téměř okamžitě, takže mohou využívat obchodních příležitostí. Navíc obchodníci za přesun prostředků mezi spotovými a futures účty neplatí žádné transakční poplatky – na rozdíl od jiných burz, na kterých musí obchodníci vést několik obchodních účtů, aby měli přístup na trh s futures kontrakty. A platforma Binance Futures ani nijak neomezuje počet přechodů mezi oběma trhy. Uživatelé tak mohou například vstupovat na trhy s futures kontrakty vícekrát za den a vydělávat na intradenních pohybech cen. 

  • Za druhé platforma Binance Futures navrhla své futures kontrakty podobně jako spotové obchody, aby přechod mezi oběma trhy usnadnila. Například její trvalé kontrakty mají jasná cenová pravidla. Každý kontrakt představuje pouze jednu jednotku příslušného základního aktiva, což se podobá spotovým trhům. Trvalé kontrakty na Binance Futures jsou navíc denominované a vypořádávané v USDT jako na spotovém trhu.

Tyto faktory hrály v integraci platforem zásadní roli, protože umožňují uživatelům mezi platformami přecházet s optimální efektivitou a obchodovat na obou platformách stejným způsobem.

Arbitráž a tržní údaje v reálném čase

Díky snadnému přechodu mezi platformami mohou obchodníci rychle a efektivně těžit z arbitrážních příležitostí. Proto se neefektivita mezi cenami trvalých kontraktů a spotovými cenami vymazává arbitráží, která udržuje ceny futures v souladu se spotovými trhy.

Přestože extrémní volatilita může způsobit občasné rozdíly mezi trhy, spekulanti se těchto příležitostí rychle chopí. Na jiných burzách, kde je arbitráž více omezená, nemusí trhy s futures kontrakty odrážet skutečnou hodnotu spotových trhů. 

Platforma Binance Futures navíc uživatelům pomáhá i tržními daty v reálném čase, které se místo dávkování po každých 100 milisekundách rozesílají po každém obchodu uskutečněném na platformě. Proto mohou obchodníci na Binance Futures reagovat na změny ceny rychleji než na jiných platformách, což dál posiluje arbitráž a zajišťovací aktivity uživatelů.

Rostoucí nabídka derivátových produktů Binance Futures

Od svého uvedení na trh v září 2019 společnost Binance Futures aktivně rozšířila nabídku produktů, aby uživatelé mohli zajišťovat stávající pozice a lépe řídit svá rizika. Platforma v současné době nabízí více než 100 USDT or BUSD-margined futures, 34 coin-margined futures, 36 Binance Pákové Tokeny, and 6 Binance Opce. Nejnovější přírůstek zahrnuje BTCUSDT a ETHUSDT Črvrtletní 0625 kontrakty, které jsou čtvrtletními kontrakty na dodání se stanoveným vypršením platnosti a vypořádáním. V takovém případě platnost „BTCUSDT Čtvrtletní 0625“ vyprší 25. 6. 2021 v 8:00 (UTC).

S rostoucím portfoliem obchodovatelných derivátů se podíl na trhu Binance Futures exponenciálně zvýšil na dnešní více než 40 %, což z této platformy činí komunitou velmi vyhledávané místo. 

Toto dnes již vůdčí postavení Binance Futures na trhu je přičítáno především neustálému úsilí o zavádění inovativních produktů, zlepšování uživatelského prostředí a zajištění plynulého a stabilního výkonu, na který se uživatelé mohou spolehnout. Orientace na platformě Binance Futures je snadná, takže je vhodná jak pro pokročilé, tak i pro začínající obchodníky a investory.

Díky široké nabídce derivátových kontraktů nabízí Binance Futures investorům a obchodníkům také mnoho způsobů, jak vstoupit na trh s kryptoměnami.

Dozvěďte se více o Binance Futures. 

Jak se změnil svět obchodování v době pandemie?” Tlumočeno do češtiny.

To nejzajímavější z prezentace ředitele Binance Futures Aarona Gonga na české konferenci Money Expo. Křížový kolaterál

Křížový kolaterál je nová funkce, se kterou mohou uživatelé obchodovat futures kontrakty pomocí kryptoměnových aktiv uložených na Binance v peněžence Exchange jako kolaterál.  Tato funkce umožňuje uživatelům používat mince k přímému financování objednávek bez nutnosti je převádět jako marži. 

Obchodníci si mohou proti svým kryptoměnovým aktivům půjčit Binance USD (BUSD) nebo Tether (USDT) s denním úrokem od 0,24% oproti svým krypto aktivům, takže nemusejí převádět mince do futures peněženky. Uživatelé mohou v rámci této funkce kolateralizovat široký rozsah aktiv, včetně BUSD, BTC, ETH a EUR. V budoucnu budou navíc přidány ještě další tokeny.

Křížový kolaterál umožňuje větší flexibilitu a možnosti vkladů při obchodování s futures kontrakty. Díky této funkci mají obchodníci lepší přístup k Binance Futures platformě, čímž se dále rozšiřuje celý ekosystém Binance.

Závěrem

Společnost Binance vytvořila kompletní ekosystém pro obchodování kryptoměn tím, že integrovala spotovou a futures platformu, aby uživatelé měli přístup k bezproblémovému a ucelenému obchodování. Těsnou součinnost spotové a futures platformy umožnily dvě klíčové charakteristiky: 

  • Snadný převod finančních prostředků mezi platformami

  • Intuitivní design futures kontraktů

Kromě toho platforma Binance Futures nadále rozšiřuje svůj ekosystém o nové funkce, jako je Křížový kolaterál – inovativní funkce, která uživatelům umožňuje zajištění kryptoměnových držeb za účelem financování futures pozic. 

Rostoucí ekosystém je evidentně klíčovou konkurenční výhodou platformy Binance Futures, jak ukazují rostoucí otevřené pozice a objem obchodování. Platforma Binance Futures bude i nadále vyvíjet inovativní funkce ke zlepšení dostupnosti svých futures trhů a dále rozvíjet svůj ekosystém.

Začněte obchodovat na Binance Futures ještě dnes!