Binance Square
LIVE
LIVE
Nghien Coin
--・871 views
翻译
💻Airdrop Element x Zksync Name Service x Karatdao x iziswap 📌 Link Galxe: https://galxe.com/ElementMarket/campaign/GCtvjUX5Jc ⏰ Timeline Event Time: 18/6 Allowlist Announcement: 19/6 Mint Day: 21/6 — 10/7 Hoàn thành 4 nhiệm vụ để thu thập 4 mảnh ghép Thần Thú Wind/Water/Fire/Thunder sẽ dùng để ghép biểu tượng vinh quang cuối cùng - zkSync Glory NFT(zGN) 👉 Farm trên iZiSwap trên 30$ và Stake ít nhất 24 giờ Link: https://izumi.finance/home 👉 Buy và List domain zkSync Name Service trên Elenment Link: https://element.market/collections/zksync-name-service 👉 Buy và List 2 NFT trên Element mạng zkSync, làm nhiệm vụ trên rồi thì chỉ cần mua thêm 1 NFT nữa thôi Link: https://element.market/zksync

💻Airdrop Element x Zksync Name Service x Karatdao x iziswap

📌 Link Galxe: https://galxe.com/ElementMarket/campaign/GCtvjUX5Jc

⏰ Timeline

Event Time: 18/6

Allowlist Announcement: 19/6

Mint Day: 21/6 — 10/7

Hoàn thành 4 nhiệm vụ để thu thập 4 mảnh ghép Thần Thú Wind/Water/Fire/Thunder sẽ dùng để ghép biểu tượng vinh quang cuối cùng - zkSync Glory NFT(zGN)

👉 Farm trên iZiSwap trên 30$ và Stake ít nhất 24 giờ

Link: https://izumi.finance/home

👉 Buy và List domain zkSync Name Service trên Elenment

Link: https://element.market/collections/zksync-name-service

👉 Buy và List 2 NFT trên Element mạng zkSync, làm nhiệm vụ trên rồi thì chỉ cần mua thêm 1 NFT nữa thôi

Link: https://element.market/zksync

免责声明:含第三方内容,非财务建议。 详见《条款和条件》。
0
相关创作者
LIVE
@Square-Creator-478527654

创作者的更多内容

--

热门文章

查看更多
网站地图
Cookie Preferences
平台条款和条件