Binance Square
LIVE
LIVE
Odaily星球日报
--192 views
Dịch
Odaily星球日报讯 据慢雾统计,上周加密领域因遭遇攻击累计损失3060万美元,攻击者利用了不同的攻击向量。这些事件包括Alphapo热钱包被盗(损失2300万美元)、Conic Finance遭闪电贷攻击(损失30万美元)以及重入攻击(损失320万美元)、GMETA发生RugPull(损失360万美元)、BNO遭闪电贷攻击(损失50万美元)等。

Odaily星球日报讯 据慢雾统计,上周加密领域因遭遇攻击累计损失3060万美元,攻击者利用了不同的攻击向量。这些事件包括Alphapo热钱包被盗(损失2300万美元)、Conic Finance遭闪电贷攻击(损失30万美元)以及重入攻击(损失320万美元)、GMETA发生RugPull(损失360万美元)、BNO遭闪电贷攻击(损失50万美元)等。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-45ff2a536

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện