Binance Square
LIVE
LIVE
区块链快餐
--1.3k views
Dịch
【区块链快讯】据ChainCatcher消息,知名去中心化交易平台Uniswap近日在社交平台上宣布,已成功上线蜡烛图(K线图)功能。😮 这一新功能将使用户能够更直观地追踪代币的实时价格变动,提高交易的便利性。📈 Uniswap的这一举措无疑将进一步提升其在区块链行业的竞争力,为用户提供更加全面、精准的行情数据分析服务。👍 让我们期待Uniswap未来的更多创新功能吧!🎉

【区块链快讯】据ChainCatcher消息,知名去中心化交易平台Uniswap近日在社交平台上宣布,已成功上线蜡烛图(K线图)功能。😮

这一新功能将使用户能够更直观地追踪代币的实时价格变动,提高交易的便利性。📈

Uniswap的这一举措无疑将进一步提升其在区块链行业的竞争力,为用户提供更加全面、精准的行情数据分析服务。👍

让我们期待Uniswap未来的更多创新功能吧!🎉

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Tìm hiểu tin tức mới nhất về tiền mã hóa
⚡️ Hãy tham gia những cuộc thảo luận mới nhất về tiền mã hóa
💬 Tương tác với những nhà sáng tạo mà bạn yêu thích
👍 Thưởng thức nội dung mà bạn quan tâm
Email / Số điện thoại
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4d9133501

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện