Khối lượng giao dịch Cardano vượt 550 triệu USD

Trong vài ngày qua, sự quan tâm trở lại đối với token của Cardano, ADA. Theo dữ liệu gần đây, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của ADA đã vượt quá 550 triệu USD.

Con đường dài phía trước

Cùng với sự gia tăng về khối lượng, cũng có sự tăng trưởng về mặt biến động giá. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã tăng 4.43% và đang giao dịch ở mức 0.4498 USD tại thời điểm viết bài.

Bất chấp đợt tăng giá gần đây, tình hình chung của Cardano vẫn ổn định.

Kể từ ngày 15 tháng 3, giá của ADA bắt đầu theo quỹ đạo đi xuống, đồng thời thể hiện nhiều mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn trên đường đi.

Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá mà ADA không thể đảo ngược trong vài tháng qua.

Để đảo ngược xu hướng này, ADA có thể phải kiểm tra mức 0.5761 USD và vượt qua nó. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, ADA vẫn chưa ở gần mức này.

Mặc dù ADA còn một chặng đường dài phía trước nhưng các chỉ số cho ADA đã vẽ ra một bức tranh tích cực.

CMF (Chaikin Money Flow) cho ADA đã tăng lên 0.6 cho thấy dòng tiền chảy vào ADA đã tăng mạnh.

Ngoài ra, chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) của ADA cũng đã tăng lên, cho thấy đà tăng giá đột biến đối với mã thông báo.

Mặc dù những yếu tố này có thể mang lại sự lạc quan nhất định cho những người nắm giữ ADA, nhưng điều quan trọng là phải xem xét rằng cần phải có một đợt tăng giá lớn trước khi xảy ra sự đảo ngược xu hướng.

Hoạt động on-chain

Đến với dữ liệu on-chain, người ta thấy rằng tốc độ giao dịch của ADA đã tăng lên đáng kể.

Điều này có nghĩa là tần suất giao dịch ADA đã tăng lên, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho altcoin này. Hơn nữa, tỷ lệ MVRV vẫn âm mặc dù giá tăng đột biến.

Tỷ lệ MVRV âm cho thấy hầu hết các chủ sở hữu đều không có lãi tại thời điểm viết bài. Điều này khiến chủ sở hữu không có động cơ bán và giảm áp lực bán đối với token ADA.

Giá của ADA có thể tiếp tục tăng cho đến khi chủ sở hữu đạt được lợi nhuận. Khi những người nắm giữ đạt đến giai đoạn mà họ có thể bán cổ phần của mình để kiếm một số lợi nhuận thì có thể sẽ có một sự điều chỉnh.

Đọc thêm tin tức thị trường tiền điện tử tại: https://tintucbitcoin.com

👍 Follow @tintucbitcoin 🔥 Like 🔥 Comment 🔥 Share 🔥 Thank you so much 💯💯

#tintucbitcoin #Cardano #ADA $ADA