Binance Square
LIVE
LIVE
ProffShahbaz
Tăng giá
--91 views
Dịch
A mystery whale keeps up its daily buying streak, acquiring 539 #Bitcoin this morning, following the accumulation of 1,178 #BTC yesterday 👀 Over the past 28 days, they have amassed a total of 10.3K #Bitcoin , propelling them to number 73 on the #BTC rich list 😮 #ETFTrends

A mystery whale keeps up its daily buying streak, acquiring 539 #Bitcoin this morning, following the accumulation of 1,178 #BTC yesterday 👀

Over the past 28 days, they have amassed a total of 10.3K #Bitcoin , propelling them to number 73 on the #BTC rich list 😮

#ETFTrends

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-1c8191983

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện