Binance Square
LIVE
LIVE
加密玥
--1.2k views
Xem bản gốc
Giá hiện tại của chiếc bánh là 28.300, đã thu được 3/5 lợi nhuận, mức dừng lỗ còn lại sẽ vào khoảng 30.000 trước khi giảm vị thế, số tiền còn lại cuối cùng sẽ là 35.800.

Giá hiện tại của chiếc bánh là 28.300, đã thu được 3/5 lợi nhuận, mức dừng lỗ còn lại sẽ vào khoảng 30.000 trước khi giảm vị thế, số tiền còn lại cuối cùng sẽ là 35.800.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Khám phá nội dung dành cho bạn
Đăng ký ngay để có cơ hội kiếm được phần thưởng 100 USDT!
hoặc
Đăng ký với tư cách là một pháp nhân
hoặc
Đăng nhập
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4601c0844

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện