Binance Square
LIVE
LIVE
CryptoFida
--1.2k views
Dịch
Yfi /USDT spot 🚦Signal Type:- Spot Entry:- 5892 to 5898 Stop Loss: 5890 Targets! 🎯Take Profit 1:- 5899 🎯Take Profit 2:- 5901 🎯Take Profit 3:- 5903 🎯Take Profit 4:- 5907 Holding 3 to 5 days #BinanceTournament #googleai #crypto2023

Yfi /USDT spot

🚦Signal Type:- Spot

Entry:- 5892 to 5898

Stop Loss: 5890

Targets!

🎯Take Profit 1:- 5899

🎯Take Profit 2:- 5901

🎯Take Profit 3:- 5903

🎯Take Profit 4:- 5907

Holding 3 to 5 days

#BinanceTournament

#googleai

#crypto2023

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Tính giá 1
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@CryptoFida

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện