Binance Square
LIVE
LIVE
金色财经
--756 views
Dịch
【报告:下一次比特币牛市将需要美国监管的明确性和较低的通胀率】金色财经报道,加密分析公司Nansen研究的 一份报告显示,下一个加密货币牛市周期将需要美国监管的明确性和较低的通胀率。 BTC的浅度抛售和加密货币隐含波动率的持续下降告诉我们,许多监管和宏观坏消息已经被消化,经济衰退的情景正在被推迟,通货膨胀的顽固令人惊讶,这产生了非线性效应,即(亚洲以外的)货币政策在更长时间内保持更严格的限制,进而成为风险资产越来越大的逆风。

【报告:下一次比特币牛市将需要美国监管的明确性和较低的通胀率】金色财经报道,加密分析公司Nansen研究的 一份报告显示,下一个加密货币牛市周期将需要美国监管的明确性和较低的通胀率。 BTC的浅度抛售和加密货币隐含波动率的持续下降告诉我们,许多监管和宏观坏消息已经被消化,经济衰退的情景正在被推迟,通货膨胀的顽固令人惊讶,这产生了非线性效应,即(亚洲以外的)货币政策在更长时间内保持更严格的限制,进而成为风险资产越来越大的逆风。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4a6c77604

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

avatar
Crypto Breaking
Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện