Binance Square
LIVE
LIVE
Odaily星球日报
--592 views
Dịch
Odaily星球日报讯 据 OP Labs 在 X 平台宣布,Optimism 拟于 3 月 7 日下线 OP Goerli 测试网。OP Labs 表示,目前已经与合作伙伴合作了几个月来简化 OP Goerli 到 OP Sepolia 的过渡,以推动有测试和开发需求的用户迁移到完全支持的 OP Sepolia 测试网

Odaily星球日报讯 据 OP Labs 在 X 平台宣布,Optimism 拟于 3 月 7 日下线 OP Goerli 测试网。OP Labs 表示,目前已经与合作伙伴合作了几个月来简化 OP Goerli 到 OP Sepolia 的过渡,以推动有测试和开发需求的用户迁移到完全支持的 OP Sepolia 测试网

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-45ff2a536

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện