Binance Square
LIVE
LIVE
金色财经
--213 views
Dịch
金色财经报道,据arkham监测,约10分钟前,灰度地址转出约3965枚BTC,其中约2315.557枚BTC转入Coinbase Prime,另外约1650.12枚BTC转至2个新地址。

金色财经报道,据arkham监测,约10分钟前,灰度地址转出约3965枚BTC,其中约2315.557枚BTC转入Coinbase Prime,另外约1650.12枚BTC转至2个新地址。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4a6c77604

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện