Binance Square
LIVE
LIVE
Brokenlink
--0 views
Dịch
I've just made a new trade! Click here to copy my portfolio👇

I've just made a new trade! Click here to copy my portfolio👇

Brokenlink
20 / 200
Mở vị thế
INJUSDTLong 20x
Quy mô vị thế
$17.5
Giá vào lệnh
$33.848
Giao dịch sao chép có rủi ro cao. Hãy thận trọng và xem Cảnh báo rủi ro.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Brokenlink

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện