Binance Square
LIVE
LIVE
khuongle
--651 views
$PSG ⚽️ #fantoken Chart 8h lần thứ 5 chạm kháng cự cứng (strong resistance), và lần này đóng nến ở phía trên. Kỳ vọng chạy tiếp lên chạm kháng cự cuối ở chart này mức giá giá 3.8x. Và chờ nếu điều chỉnh sẽ vào lại ở vùng 3.25x - 3.3x Không phải xúi để buy or sell. #DYOR #Write2Earn

$PSG ⚽️ #fantoken

Chart 8h lần thứ 5 chạm kháng cự cứng (strong resistance), và lần này đóng nến ở phía trên. Kỳ vọng chạy tiếp lên chạm kháng cự cuối ở chart này mức giá giá 3.8x.

Và chờ nếu điều chỉnh sẽ vào lại ở vùng 3.25x - 3.3x

Không phải xúi để buy or sell. #DYOR

#Write2Earn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@khuongle

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

avatar
Cointelegraph
Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện