Binance Square
LIVE
LIVE
Faseeh Ullah
Giảm giá
--108 views
Dịch
#dym short enter now STOPLOSS 9.000 Tp1 8.00 T2 7.75 Tp3 7.280 HOLD TIme 6 to 7 HOURS MAXXX note always DYOR #write2earn

#dym

short

enter now

STOPLOSS 9.000

Tp1 8.00

T2 7.75

Tp3 7.280

HOLD TIme 6 to 7 HOURS MAXXX

note always DYOR

#write2earn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4c4a0aaaf138

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện