Theo Daily Planet, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã công bố ngân sách tại Quốc hội vào thứ Năm. Hiện tại, Ấn Độ chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách khấu trừ thuế tại nguồn (TDS) ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Kỳ vọng rất thấp đối với những thay đổi đối với các loại thuế nặng nề đánh vào các giao dịch tiền điện tử, bao gồm thuế 30% đối với lợi nhuận và 1% TDS đối với tất cả các giao dịch.

Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng về việc giảm TDS nhờ những nỗ lực của ngành công nghiệp tiền điện tử Ấn Độ và nghiên cứu của một tổ chức tư vấn. Nhìn chung, kỳ vọng vào lĩnh vực tài chính đối với ngân sách này là thấp vì Ấn Độ sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong hai tháng tới. Sitharaman cho biết sẽ không có thay đổi về cả thuế trực tiếp và gián tiếp.