Binance Square
LIVE
LIVE
链捕手ChainCatcher
--95 views
Dịch
ChainCatcher 消息,Sui 主网已升级至 V1.17.3 版本,同时 Sui 协议升级至 35 版本。本次更新内容包括:新增一个选项,用于在开发审查时返回原始交易数据;引入对传统数据库快照时无需许可下载的支持;在 SuiTransactionBlockResponseOptions 中添加选项,用于返回原始交易效果等其他升级。

ChainCatcher 消息,Sui 主网已升级至 V1.17.3 版本,同时 Sui 协议升级至 35 版本。本次更新内容包括:新增一个选项,用于在开发审查时返回原始交易数据;引入对传统数据库快照时无需许可下载的支持;在 SuiTransactionBlockResponseOptions 中添加选项,用于返回原始交易效果等其他升级。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-45ff2f538

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện