Theo Foresight News, giá thị trường của Huaxia Ethereum (3046.HK), Jiashi Ethereum (3179.HK) và Boshi Ethereum (3009.HK) đã có sự gia tăng đáng chú ý. Giá thị trường hiện tại được báo cáo lần lượt là 9,01 đô la Hồng Kông, 9,05 đô la Hồng Kông và 28,74 đô la Hồng Kông. Mức tăng hàng ngày cho mỗi người đã vượt quá 19%. Sự gia tăng đáng kể về giá thị trường của các Ethereum này cho thấy xu hướng tích cực trên thị trường tiền điện tử.