Futures
Copy obchodovanie
Údaje
Viac
Futures NEXT
New
Prehľad trhovÚdaje o obchodovaní
Údaje o obchodovaní
Poradie
USDⓈ-M Futures
COIN-M Futures
Opcie
Historické údaje
Prehľad
Top 5 otvorených záujmov
01-01 00:00
Kontrakt
Symbol
Otvorený úrok
Top 5 objemov za 24 hodín
01-01 00:00
Kontrakt
Symbol
Objem
Otvorený záujem a objem
Obdobie
1d
Kontrakt
Pomer Put/Call
Obdobie
1d
Otvorený záujem a objem za 24 hodín
Podľa realizačnej ceny
Typ
Všetko
Dátum vypršania platnosti
Všetko
Kontrakt
Otvorený záujem a objem za 24 hodín
Podľa dátumu vypršania platnosti
Typ
Všetko
Kontrakt
Tok príjemcu ceny za 24 hodín
Kontrakt