Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi

Ievadinformācija par Binance nākotnes līgumu finansējuma likmēm

Binance
2021-05-19 08:43

1. Kas ir finansējuma likme?

Finansējuma likmes ir periodiski maksājumi, kurus saņem īso vai garo pozīciju tirgotāji, aprēķinot atšķirību starp beztermiņa nākotnes līgumu cenām un tūlītējo darījumu cenām. Kad tirgū ir novērojama izaugsme, finansējuma likme ir pozitīva un periodiski pieaug. Šādās situācijās tirgotāji ar garajām beztermiņa līgumu pozīcijām maksās finansējuma likmi otras puses tirgotājiem. Kad tirgū ir vērojams kritums, finansējuma likme ir negatīva, un šādā gadījumā beztermiņa līgumu īso pozīciju tirgotāji maksā finansējuma likmi garo pozīciju tirgotājiem.

2. Kāpēc finansējuma likme ir svarīga?

Finansējuma likme pārsvarā tiek izmantota, lai veiktu cenu piespiedu konverģenci starp beztermiņa līgumu un pamata aktīvu.
Atšķirībā no tradicionālajiem nākotnes līgumiem, beztermiņa līgumiem nav beigu termiņa. Piemēram, tirgotājam var būt beztermiņa pozīcijas, kas būs spēkā līdz tirgotāja likvidācijas brīdim. Tāpēc beztermiņa līgumu tirdzniecība ir ļoti līdzīga tūlītējo darījumu tirdzniecības pāriem.
Šādi kriptovalūtu biržas ir izveidojušas mehānismu, lai garantētu, ka beztermiņa līgumu cenas atbilst cenu indeksam. Šo mehānismu sauc par finansējuma likmi.

3. Kā Binance platformā tiek aprēķinātas finansējuma likmes?

Finansējuma likmes tiek aprēķinātas ar šādas formulas palīdzību:
Finansējuma summa = pozīciju nominālā vērtība × finansējuma likme
(Pozīciju nominālā vērtība = atsauces cena x līguma apjoms)
Ņem vērā, ka Binance nepiemēro komisijas maksu finansējuma likmes pārskaitījumiem, jo finansējuma likme tiek tiešā veidā pārskaitīta starp tirgotājiem.
Finansējuma likmes maksājumi notiek ik pēc 8 stundām (plkst. 00.00 (UTC), 08.00 (UTC) un 16.00 (UTC)) visiem Binance beztermiņa nākotnes līgumiem. Tirgotāji ir atbildīgi par finansējuma maksājumiem jebkurā virzienā tikai tad, ja viņiem ir atvērtas pozīcijas iepriekš noteiktajos finansējuma laikos. Ja tirgotājam nav atvērtu pozīciju, viņam nav jāmaksā un viņam nepienākas finansējuma maksājumi. Ja savu pozīciju aizvērsi pirms finansējuma laika, tev nebūs jāmaksā un tev nepienāksies finansējuma maksājumi.
Pastāv 15 sekunžu nobīde faktiskajā finansējuma darījuma izpildes laikā. Piemēram, ja tirgotājs atver pozīciju plkst. 08.00.05 (UTC), tad tirgotājam joprojām var tikt piemērota finansējuma maksa (to saņemot vai maksājot).
Vari apskatīt finansējuma likmes un laika atskaiti līdz nākamajam finansējuma likmes maksājumam Binance nākotnes līgumu saskarnē virs sveces diagrammas:

4. Kas nosaka finansējuma likmi?

Finansējuma likmi veido divas sastāvdaļas: procentu likme un prēmija. Prēmija ir iemesls, kāpēc beztermiņa līgumu cena konverģē ar pamata aktīva cenu.
Binance izmanto fiksēto procentu likmi, pieņemot, ka naudas ekvivalents sniedz lielākus ienākumus no procentiem nekā BTC ekvivalents. Pēc noklusējuma noteiktā atšķirība ir 0,03 % dienā (0,01 % par finansējuma intervālu, jo finansēšana notiek ik pēc 8 stundām), un tā var mainīties atkarībā no tirgus situācijas, piemēram, no federālo fondu likmes.
Iespējama būtiska cenas atšķirība starp nākotnes līguma un atsauces cenu. Šādos gadījumos prēmijas indeksa cena tiks izmantota abu tirgu cenu konverģencei. Prēmiju indeksa vēsturi ir iespējams apskatīt šeit. To aprēķina katram līgumam atsevišķi:
Prēmijas indekss (P) = [maks. (0, pirkšanas darījuma izpildes cena - cenu indekss) - maks. (0, cenas indekss - pārdošanas darījuma izpildes cena)] / cenas indekss
Pirkšanas darījuma izpildes cena = vidējā izpildes cena, kas veido daļu no pirkšanas cenas izpildes nominālās maržas
Pārdošanas darījuma izpildes cena = vidējā izpildes cena, kas veido daļu no pārdošanas cenas izpildes nominālās maržas
  • Cenas indekss ir lielāko biržu tūlītējo darījumu tirgus cenu apkopojums, kas ir svērts pēc darījumu relatīvā apjoma.
  • Izpildes nominālā marža (IMN) nākotnes līgumiem ar USDT maržu ir nominālā cena, kas ir pieejama tirdzniecībai ar maržu 200 USDT vērtībā (cenas piedāvājums USDT); līgumiem ar kriptovalūtu maržu tā ir nominālā cena, kas ir pieejama tirdzniecībai ar maržu 200 USD vērtībā (cenas piedāvājums USD). IMN tiek izmantota, lai noteiktu vidējo pirkšanas vai pārdošanas darījuma izpildes cenu orderu žurnālā.
Izpildes nominālā marža (IMN) = 200 USDT / sākotnējā maržas likme pie maksimālā kredītpleca līmeņa
Piemēram, ja maksimālais kredītplecs BTCUSDT beztermiņa līgumam ir 125x un tā sākotnējā maržas likme ir 0,8 %, tad izpildes nominālā marža (IMN) ir 25 000 USDT (200 USDT / 0,8 %) un sistēma katru minūti orderu žurnālā izmantos IMN 25 000 USDT vērtībā, lai izmērītu vidējo pirkšanas/pārdošanas darījumu izpildes cenu.
Papildinformācijai par USDT nākotnes līgumu kredītplecu un maržu lasi šeit: USDⓈ-M nākotnes līgumu kredītplecs un marža.

5. Kā uzzināt esošo un vēsturisko finansējuma likmi?

Tu vari apskatīt esošo un vēsturisko finansējuma likmi, noklikšķinot uz [Informācija] - [Finansējuma likmes vēsture]. Vai arī vari uzreiz noklikšķināt šeit.

6. Kā saņemt paziņojumus par finansējuma likmes maksājumu?

1. Pieraksties savā Binance kontā. Noklikšķini uz [Atvasinājumi] - [USDⓈ-M nākotnes līgumi].
2. Noklikšķini uz pogas līdzās [Režģa tirdzniecība], lai atvērtu [Iestatījumus].
3. Atver cilni [Paziņojumi] un pārslēdz pogu [Finansējuma komisijas trigeris] ieslēgtā pozīcijā. Vari pielāgot finansējuma likmes maksājumu procentus diapazonā no 0,0001 % līdz 0,75 %. Pašreizējais noklusējuma iestatījums ir 0,25 %, kas nozīmē, ka saņemsi paziņojumu, kad paredzamā finansējuma likme sasniegs 0,25 %. Noklikšķini uz [Apstiprināt], lai saglabātu iestatījumus.
Svarīga piezīme: tu saņemsi paziņojumu e-pastā/SMS/lietotnē. Šī funkcija darbojas kā brīdinājums par risku, bet Binance negarantē savlaicīgu paziņojumu piegādi. Pakalpojuma izmantošanas laikā tu piekrīti tam, ka noteiktu apstākļu dēļ (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tīkla darbības traucējumiem un lēnu savienojuma ātrumu) tu vari nesaņemt paziņojumus vai saņemt tos ar aizkavēšanos. Binance patur visas tiesības un neuzņemas atbildību par paziņojumu piegādi.

7. Kā aprēķināt finansējuma likmi?

1. darbība. Jānosaka pirkšanas/pārdošanas darījumu izpildes cenas sērija noteiktajā finansējuma periodā.
Pieņemsim, ka orderu žurnāls pircēju pusē atbilst tālāk norādītajam:
Līmenis
Cena
Pamata apjoms
Cenas piedāvājumu nominālais apjoms
Uzkrātais cenas piedāvājumu nominālais apjoms
1
p1
q1
reizinātājs*p1*q1
reizinātājs*p1*q1
2
p2
q2
reizinātājs*p2*q2
reizinātājs**p1*q1+reizinātājs*p2*q2
3
p3
q3
reizinātājs*p3*q3
reizinātājs**p1*q1+reizinātājs**p2*q2+reizinātājs*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
reizinātājs*pn*qn
reizinātājs*∑pn*qn
Ja reizinātājs *∑px*qx > IMN līmenī x un reizinātājs * ∑px-1*qx-1 < IMN līmenī x-1, pirkšanas darījuma izpildes cenu var noteikt no līmeņa x orderu žurnāla:
Pirkšanas darījuma izpildes cena =IMN / [(IMN-reizinātājs *∑px-1*qx-1)/px+reizinātājs * ∑qx-1]
* IMN: izpildes maržas nominālā vērtība
Lai iegūtu pirkšanas/pārdošanas darījumu izpildes cenu sēriju, sistēma izmanto augstāk norādīto metodi orderu žurnāla momentuzņēmumiem šajā finansēšanas periodā:
Tālāk ir sniegts pārdošanas orderu žurnāla kopsavilkums:

Līmenis

Cena

Pamata apjoms

Cenas piedāvājumu nominālais apjoms

Uzkrātais cenas piedāvājumu nominālais apjoms

1
11409,63
0,499
(11409,63 x 0,499)
5693,41
2
11409,78
0,008
(11409,78 x 0,008)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)
3
11410,08
0,616
(11410,08 x 0,616)
…...
4
11410,49
0,079
(11410,49 x 0,079)
……...
5=x-1
11410,50
0,065
(11410,50 x 0,065)
14 456,38 < 25 000 USDT *
6=x
11410,54
2,850
(11410,54 x 2,850)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008) + (11410,08 x 0,616) + (11410,49 x 0,079) + (11410,50 x 0,065) + (11410,54 x 2,850) = 46 976,38 > 25 000 USDT *
* BTCUSDT beztermiņa līgumu darījumu izpildes noklusējuma nominālā marža
No augstāk norādītās tabulas iegūstam šādas vērtības:
  • Cena līmenī x-1 ir 11 410,50
  • Uzkrātais piedāvājuma cenas nominālais apjoms līmenī x ir 14 456,38
  • Uzkrātais pamata apjoms līmenī x-1 ir: 0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Ievietojot vērtības formulā:
Pārdošanas darījuma izpildes cena = IMN / [(IMN-reizinātājs *∑px-1*qx-1)/px+reizinātājs * ∑qx-1]
= 25 000 / [(25 000 - 14 456,38) / 11 410,54 + 1,267]
= 25 000 / (10 543,62 / 11 410,54 + 1,267)
= 11 410,31 USDT
Analīze:
  • Atbilstošais apjoms, kad tas sasniedz IMN līmenī x: (IMN-reizinātājs *∑px-1*qx-1) / px = (25 000 - 14 456,38) / 11 410,54 = 0,924
  • Uzkrātais pamata apjoms, kad tas sasniedz IMN: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Pārdošanas darījuma izpildes cena = 25 000 / 2,191 = 11 410,31 USDT
2. darbība. Jānosaka prēmijas indeksa sērija apskatītajā finansējuma periodā.
Binance aprēķina prēmijas indeksu katru minūti un izmanto visu indeksu vidējo laikā svērto vērtību finansējuma maksājuma veikšanas laikā (ik pēc 8 stundām).
Noklikšķini, lai skatītu prēmijas indeksa vēsturi.
Prēmijas indeksa formula:
Prēmijas indekss (P) = [maks. (0, pirkšanas darījuma izpildes cena - cenu indekss) - maks. (0, cenas indekss - pārdošanas darījuma izpildes cena)] / cenas indekss
(maks.(0,bpn-ipn)-maks.(0,ipn-apn))/ipn
Secība
Pirkšanas darījuma izpildes cena
Pārdošanas darījuma izpildes cena
Indeksa cena
Prēmijas indekss
1
bp1
ap1
ip1
(maks.(0,bp1-ip1)-maks.(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(maks.(0,bp2-ip2)-maks.(0,ip2-ap2))/ip2
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(maks.(0,bpn-ipn)-maks.(0,ipn-apn))/ipn
3. darbība. Attiecīgā finansēšanas perioda vidējā svērtā (pēc laika līdz finansēšanai) prēmijas indeksa vērtība.
Izmantojot šī finansēšanas perioda prēmiju indeksa sēriju (no 2. darbības), ievietojam to vidējās prēmijas indeksa formulā:
Vidējais prēmijas indekss (P) = (1*prēmijas_indekss_1+2*prēmijas_indekss_2+3*prēmijas_indekss_3+···+·480*prēmijas_indekss_480)/(1+2+3+···+480)
* prēmijas indekss_1: prēmijas indekss pirmajā minūtē
4. darbība. Jāaprēķina finansējuma likme.
Finansējuma likme tiek aprēķināta, izmantojot 8 stundu procentu likmes sastāvdaļu un 8 stundu prēmijas sastāvdaļu. Tiek izmantots arī +/- 0,05 % līdzsvarotājs. Piemēram, periodā no plkst. 00.00 līdz 08.00 aprēķinātās finansējuma likmes tiek izmantotas plkst. 08.00.
Noklikšķini, lai skatītu finansējuma likmes vēsturi
Finansēšanas likmes formula:
Finansējuma likme (F) = vidējais prēmijas indekss (P) + ierobežojums (procentu likme - prēmijas indekss (P), 0,05 %, -0,05 %)
* Prēmijas indekss (P) šajā gadījumā apzīmē pašreizējo vidējo cenu
Piezīme.
Funkcijas ierobežojums (x, min., maks.) nozīmē: ja (x < min.), tad x = min.; ja (x > maks.), tad x = maks.; ja maks. ≥ a ≥ min., tad atgriezt x.
Citiem vārdiem sakot, kamēr prēmijas indekss ir diapazonā no -0,04 % līdz 0,06 %, finansējuma likme būs vienāda ar 0,01 % (procentu likme).
Ja (procentu likme (I) - prēmijas indekss (P)) ir +/- 0,05 % robežās, F = P + (I - P) = I. Citiem vārdiem sakot, finansējuma likme būs vienāda ar procentu likmi.
1. piemērs:
Laika zīmogs: 2020. gada 27. augustā plkst. 20.00.00 (UTC)
Cenas indekss: 11 312,66 USDT
Pirkšanas darījuma izpildes cena: 11 316,83 USDT
Pārdošanas darījuma izpildes cena: 11,317.66 USDT
Prēmijas indekss (P) = maks. (0, pirkšanas darījuma izpildes cena − cenu indekss) − maks. (0, cenas indekss − pārdošanas darījuma izpildes cena) / cenas indekss
= maks. (0, 11 316,83 - 11 312,66) - maks. (0, 11 312,66 - 11 317,66) / 11 312,66
= (4,17 - 0) / 11 312,66
= 0,0369 %
* Ņem vērā, ka šajā piemērā finansējuma periods ir no plkst. 16.00 līdz 24.00 (UTC), bet faktiskais prēmijas indekss plkst. 20.00 (UTC) ir jāaprēķina no visu indeksu vidējām laikā svērtām vērtībām finansējuma periodā no plkst. 16.00 līdz 20.00 (UTC).
2. piemērs:
Laika zīmogs: 2020. gada 28. augustā plkst. 08.00.00 (UTC)
Atsauces cena: 11 329,52
Šīs ir finansējuma perioda no plkst. 00.00 līdz 08.00 (UTC) beigas; periods ilgst 8 stundas = 480 minūtes, kā rezultātā 8 stundu vidējais svērtais prēmijas indekss (P) = 0,0429 %.
Vidējais prēmijas indekss = (1*prēmijas_indekss_1+2*prēmijas_indekss_2+3*prēmijas_indekss_3+···+·480*prēmijas_indekss_480)/(1+2+3+···+480)
* prēmijas indekss_1: prēmijas indekss pirmajā minūtē
Finansējuma likme (F) = prēmijas indekss (P) + ierobežojums (procentu likme - prēmijas indekss (P), 0,05 %, - 0,05 %)
= 0,0429 % + ierobežojums (0,01 % - 0,0429 %,0,05 %, -0,05 %)
= 0,0429 % + (-0,0329 %)
= 0,0100 %
5. Ierobežotā finansējuma likme
Zemākais punkts = -0,75 * uzturēšanas maržas likme
Ierobežojums = 0,75 * uzturēšanas maržas likme
Ierobežotā finansējuma likme = ierobežojums (finansējuma likme, zemākais punkts, ierobežojums)
* Finansējuma likme (no 4. darbības)
Katra līguma finansējuma likme tiek aprēķināta, ņemot vērā atbilstošo sākotnējo maržas likmi un uzturēšanas maržas likmi pie maksimālā kredītpleca līmeņa. Lai uzzinātu vairāk par sākotnējo maržas likmi un uzturēšanas maržas likmi, lasi: USDT nākotnes līgumu kredītplecs un marža.
Piemēram, lai aprēķinātu BTCUSDT zemāko punktu un ierobežojumu, atbilstošā sākotnējās maržas likme un uzturēšanas maržas likme tabulā pie maksimālā kredītpleca līmeņa 125x apmērā ir attiecīgi 0,8 % un 0,4 %.
Ņem vērā, ka BCHUSDT ir izņēmums, jo mums atsaucei ir jāizmanto USDT 75x beztermiņa līgumu tabula, nevis 20x tabula, kas nozīmē, ka sākotnējās maržas likme un uzturēšanas maržas likme tabulā pie maksimālā kredītpleca 75x apmērā ir attiecīgi 1,3 % un 0,65 %.
Saistītie raksti
Binance nākotnes līgumu produktu un funkciju apskats