Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Binance tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu sistēma
Paredzēta tikai valdības un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām:
Laipni lūdzam Binance tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu sistēmā (LERS). Valdības un tiesībaizsardzības iestādes var izmantot šo sistēmu informācijas pieprasījumu iesniegšanai. Binance izskatīs katru gadījumu un sadarbosies katra konkrētā gadījuma atrisināšanas nolūkos, lai sniegtu informāciju, ciktāl to pieprasa likumdošana, saskaņā ar mūsu lietošanas noteikumiem un attiecināmajiem tiesību aktiem.
Lai piekļūtu LERS, jums ir jābūt tiesībaizsardzības vai valsts iestādes darbiniekam, kas ir pilnvarots 1) ievākt pierādījumus izmeklēšanas nolūkos vai 2) izveidot oficiālus pieprasījumus tiesībaizsardzības iestāžu vārdā.
Ar šo es paziņoju, ka esmu tiesībsargājošās vai valsts iestādes darbinieks, kas ir pilnvarots iesniegt pieprasījumus Binance, un šī piekļuve tiek pieprasīta amata pienākumu izpildes ietvaros. Es saprotu, ka neatļauta pieprasījuma veikšanas gadījumā mani var saukt pie atbildības. Papildinformācijai lasiet Binance likumu izpildes vadlīnijas.
Lūdzu, piekrītiet atrunai