Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
Tūlītējie darījumi un maržas
Maržas tirdzniecība

Binance maržas līmenis un maržas pieprasījums

Binance
2021-07-27 08:18
Maržas tirdzniecība ļauj tev pievienot pozīcijām kredītplecu, lai palielinātu potenciālo peļņu. Binance izmanto maržas līmeni, lai novērtētu tava maržas konta riska pakāpi.

1. Starpkontu maržas līmenis

1.1 Lietotāji, kas piedalās maržas aizdevumos, var izmantot savu starpkontu maržas kontu neto aktīvus kā nodrošinājumu, bet digitālos aktīvus citos kontos nav iespējams izmantot starpkontu maržas tirdzniecībai.
1.2 Starpkontu maržas konta maržas līmenis = kopējā starpkontu maržas konta aktīvu vērtība/(saistību kopsumma + neapmaksātie procenti), kur:
Kopējā starpkontu maržas konta aktīvu vērtība = pašreizējā visu starpkontu maržas kontā esošo aktīvu tirgus vērtība
Saistību kopsumma = starpkontu maržas konta visu neapmaksāto maržas aizdevumu tirgus vērtība
Neapmaksātie procenti = katra maržas aizņēmuma summa * aizņēmuma stundu skaits aprēķina brīdī * stundas procentu likme - atskaitījumi/samaksātie procenti.
1.3 Maržas līmenis un saistītā darbība
  • Kredītplecs 3x
Ja tavs maržas līmenis ir > 2, tu vari tirgot, aizņemties un pārskaitīt aktīvus uz tūlītējo darījumu maku;
Ja 1,5 < maržas līmenis ≤ 2, tad tu vari tirgot un aizņemties, bet nevari pārskaitīt līdzekļus no sava maržas konta;
Ja 1,3 < maržas līmenis ≤ 1,5, tad tu vari tirgot, bet nevari aizņemties un pārskaitīt līdzekļus no sava maržas konta;
Ja 1,1 < maržas līmenis ≤ 1,3, tiek aktivizēts maržas pieprasījums, un tu saņemsi paziņojumu e-pastā, SMS vai interneta vietnē par to, ka tev ir jāpalielina nodrošinājums (jāieskaita kontā vairāk nodrošinājuma aktīvu), lai izvairītos no likvidācijas. Pēc pirmā paziņojuma tu saņemsi turpmākos paziņojumus ik pēc 24 stundām.
Ja maržas līmenis ≤ 1,1, tiks aktivizēts likvidācijas process un visi tavi aktīvi tiks likvidēti, lai atmaksātu procentus un aizņēmumu. Sistēma tev nosūtīs paziņojumu pa e-pastu un SMS, un informēs tevi interneta vietnē.
  • Kredītplecs 5x (pieejams tikai pamatkontā)
Ja tavs maržas līmenis ir > 2, tu vari tirgot, aizņemties un pārskaitīt aktīvus uz tūlītējo darījumu maku;
Ja 1,25 < maržas līmenis ≤ 2, tad tu vari tirgot un aizņemties, bet nevari pārskaitīt līdzekļus no sava maržas konta uz tūlītējo darījumu maku;
Ja 1,15 < maržas līmenis ≤ 1,25, tad tu vari tirgot, bet nevari aizņemties un pārskaitīt līdzekļus no sava maržas konta uz tūlītējo darījumu maku;
Ja 1,05 < maržas līmenis ≤ 1,15, tiek aktivizēts maržas pieprasījums, un tu saņemsi paziņojumu e-pastā, SMS vai interneta vietnē par to, ka tev ir jāpalielina nodrošinājums (jāieskaita kontā vairāk nodrošinājuma aktīvu), lai izvairītos no likvidācijas. Pēc pirmā paziņojuma tu saņemsi turpmākos paziņojumus ik pēc 24 stundām.
Ja maržas līmenis ≤ 1,05, tiks aktivizēts likvidācijas process un visi tavi aktīvi tiks likvidēti, lai atmaksātu procentus un aizņēmumu. Sistēma tev nosūtīs paziņojumu pa e-pastu un SMS, un informēs tevi interneta vietnē.
1.4 Papildinformācijai lasi Starpkontu maržas tirdzniecības noteikumus.

2. Izolētās maržas līmenis

2.1 Lietotāja izolētās maržas kontā esošos neto aktīvus var izmantot tikai kā nodrošinājumu attiecīgajā kontā, bet aktīvus lietotāja citos kontos (starpkontu maržas vai citos izolētās maržas kontos) nevar izmantot kā nodrošinājumu šim kontam.
2.2 Izolētā konta maržas līmenis = izolētajā kontā esošo aktīvu kopējā vērtība / (kopējā saistību vērtība + nesamaksātie procenti)
To skaitā aktīvu kopējā vērtība = kopējā saistīto aktīvu vērtība + nominālie aktīvi pašreizējā izolētās maržas kontā
Saistību kopsumma = kopējā aizņemto, bet pašreizējā izolētās maržas kontā neatgriezto aktīvu vērtība
Neatmaksātie procenti = (katra aizņemtā aktīva summa * aizdevuma ilgums * stundas likme) - atmaksātie procenti
2.3 Maržas līmenis un darbība
Kad maržas līmenis (tālāk tekstā ML) > 2, lietotāji var tirgot un aizņemties, bet atlikušos aktīvus ir iespējams pārskaitīt uz citiem tirdzniecības kontiem. Taču ML ir jābūt vienādam vai lielākam par 2 pēc pārskaitījuma veikšanas, lai garantētu normālu aktīvu pārskaitīšanas funkcijas darbību.
  • Sākotnējais koeficients (SK)
Sākotnējais koeficients ir sākotnējais riska koeficients pēc lietotāja veiktā aizņēmuma, un dažādiem kredītpleciem ir dažādi SK. Piemēram, SK būs 1,5 pie 3x kredītpleca ar pilnu aizņemšanos, 1,25 pie 5x kredītpleca ar pilnu aizņemšanos, un 1,11 pie 10x kredītpleca ar pilnu aizņemšanos.
  • Maržas pieprasījuma koeficients (MPK)
Kad MPK < ML ≤ 2, lietotāji var tirgot un aizņemties, bet nevar pārskaitīt aktīvus no konta.
MPK dažādiem kredītpleca līmeņiem būs atšķirīgs. Piemēram, MPK pie 3x kredītpleca ir 1,35, pie 5x kredītpleca 1,18 un pie 10x kredītpleca 1,09.
  • Likvidācijas koeficients (LK)
Kad LK < ML ≤ MPK, tiek aktivizēts maržas pieprasījums. Sistēma nosūtīs paziņojumu e-pastā un SMS, kā arī atgādinās vietnē lietotājam palielināt nodrošināumu (pārskaitīt vairāk nodrošinājuma līdzekļu), lai izvairītos no likvidācijas riska. Pēc pirmā paziņojuma atgādinājumi tiks sūtīti ik pēc 24 stundām. Ja vēlāk tiks sasniegts ML ≥ MPK, lietotājs paziņojumus vairs nesaņems.
Ja ML ≤ LK, tad tiks aktivizēts likvidācijas process. Kontā esošie aktīvi tiks pārdoti piespiedu kārtā, lai atmaksātu aizņēmumu. Tajā pašā laikā lietotājs saņems paziņojumu e-pastā, SMS un interneta vietnē.
LK mainās atkarībā no kredīpleca. Piemēram, LK pie 3x kredītpleca ir 1,18, pie 5x kredītpleca 1,15 un pie 10x kredītpleca 1,05.
2.4 Papildinformācijai lasi Starpkontu maržas tirdzniecības noteikumus.

Kāda ir maksa par likvidāciju?

Kad piespiedu kārtā tiek likvidēts maržas konts vai kripto aizdevuma orderis, maržas apdrošināšanas fonds pemēros noteiktu komisijas maksu par likvidāciju. Šo komisijas maksu ir iespējams apskatīt maržas konta likvidācijas maksu vēsturē. Tomēr mēs iesakām tev uzmanīgi pārvaldīt savus riskus, lai izvairītos no piespiedu likvidācijas. Lietotāja likvidācijas maksa tā rezultātā nemainīsies.
Produkti
Likvidācijas maksa
Starpkontu marža
Starpkontu maržas likvidētie aktīvi*2 %
Izolētā marža
Izolētās maržas likvidētie aktīvi*likvidācijas komisijas maksa atbilstoši kredītpleca līmenim
Aizdevumi kriptovalūtā
Kripto aizdevuma likvidētie aktīvi*2 %
Piezīme: likvidācijas komisijas maksa atbilst kredītpleca līmenim = (tava kredītpleca līmeņa likvidācijas riska koeficients likvidācijas brīdī -1)*8 % (maks. summa, kuru ir iespējams piemērot, nepārsniedzot tavu aktīvu atlikumu pēc likvidācijas).
Piemērs: ja notiek lietotāja likvidācija un samazinātās pozīcijas ADA/ETH ir 3. līmenī, tad likvidācijas komisijas maksa būs = (1,165-1)*8 % = 1,32 %.
Saistītie raksti
Kā izmantot izolētās maržas tirdzniecību