Binance Square
LIVE
LIVE
Trading Insight
--2k views
Traducir
馃摙Nhi峄乽 ng瓢峄漣 m岷 h脿ng tri峄噓 USD v矛 "c啤n s峄憈" NFT Theo nghi锚n c峄﹗ c贸 ti锚u 膽峄 "NFT 膽茫 ch岷縯" 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 NFT Scan, m峄檛 t峄 ch峄ヽ phi l峄 nhu岷璶 chuy锚n cung c岷 c谩c th么ng tin v脿 gi谩o d峄 v峄 NFT, th矛 c贸 膽岷縩 69.795 tr锚n t峄昻g s峄 73.257 t谩c ph岷﹎ NFT hi峄噉 膽茫 kh么ng c貌n gi谩 tr峄 g矛, ngh末a l脿 t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 95% t谩c ph岷﹎ NFT 膽茫 tr峄 n锚n v么 gi谩 tr峄 v矛 kh么ng c貌n ai giao d峄媍h v脿 mua b谩n. Justin Bieber 膽茫 chi ra 1,3 tri峄噓 USD 膽峄 mua m峄檛 t谩c ph岷﹎ trong b峄 s瓢u t岷璸 NFT Bored Ape. Tuy nhi锚n, 膽岷縩 th谩ng 7 v峄玜 qua, t谩c ph岷﹎ NFT c峄 Justin Bieber 膽瓢峄 膽峄媙h gi谩 ch峄 c貌n 59.090 USD. N膬m 2021, Iran Sina Estavi 膽茫 chi ra 2,9 tri峄噓 USD 膽峄 mua t谩c ph岷﹎ NFT l脿 d貌ng tweet 膽岷 ti锚n 膽瓢峄 Jack Dorsey, nh脿 s谩ng l岷璸 Twitter, vi岷縯 tr锚n m岷g x茫 h峄檌 n脿y. Sina Estavi sau 膽贸 膽茫 t矛m c谩ch b谩n l岷 t谩c ph岷﹎ NFT c峄 m矛nh, c贸 th峄漣 膽i峄僲 么ng h岷 gi谩 s岷 ph岷﹎ xu峄憂g m峄ヽ 1 tri峄噓 USD nh瓢ng kh么ng c贸 ai mu峄憂 mua, hi峄噉 t岷 NFT ch峄 c貌n 膽瓢峄 膽峄媙h gi谩 280 USD. Bong b贸ng lan 膽峄檛 bi岷縩 "NFT" c贸 th峄 n贸i l脿 ch铆nh th峄ヽ v峄.

馃摙Nhi峄乽 ng瓢峄漣 m岷 h脿ng tri峄噓 USD v矛 "c啤n s峄憈" NFT

Theo nghi锚n c峄﹗ c贸 ti锚u 膽峄 "NFT 膽茫 ch岷縯" 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 NFT Scan, m峄檛 t峄 ch峄ヽ phi l峄 nhu岷璶 chuy锚n cung c岷 c谩c th么ng tin v脿 gi谩o d峄 v峄 NFT, th矛 c贸 膽岷縩 69.795 tr锚n t峄昻g s峄 73.257 t谩c ph岷﹎ NFT hi峄噉 膽茫 kh么ng c貌n gi谩 tr峄 g矛, ngh末a l脿 t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 95% t谩c ph岷﹎ NFT 膽茫 tr峄 n锚n v么 gi谩 tr峄 v矛 kh么ng c貌n ai giao d峄媍h v脿 mua b谩n.

Justin Bieber 膽茫 chi ra 1,3 tri峄噓 USD 膽峄 mua m峄檛 t谩c ph岷﹎ trong b峄 s瓢u t岷璸 NFT Bored Ape.

Tuy nhi锚n, 膽岷縩 th谩ng 7 v峄玜 qua, t谩c ph岷﹎ NFT c峄 Justin Bieber 膽瓢峄 膽峄媙h gi谩 ch峄 c貌n 59.090 USD.

N膬m 2021, Iran Sina Estavi 膽茫 chi ra 2,9 tri峄噓 USD 膽峄 mua t谩c ph岷﹎ NFT l脿 d貌ng tweet 膽岷 ti锚n 膽瓢峄 Jack Dorsey, nh脿 s谩ng l岷璸 Twitter, vi岷縯 tr锚n m岷g x茫 h峄檌 n脿y.

Sina Estavi sau 膽贸 膽茫 t矛m c谩ch b谩n l岷 t谩c ph岷﹎ NFT c峄 m矛nh, c贸 th峄漣 膽i峄僲 么ng h岷 gi谩 s岷 ph岷﹎ xu峄憂g m峄ヽ 1 tri峄噓 USD nh瓢ng kh么ng c贸 ai mu峄憂 mua, hi峄噉 t岷 NFT ch峄 c貌n 膽瓢峄 膽峄媙h gi谩 280 USD.

Bong b贸ng lan 膽峄檛 bi岷縩 "NFT" c贸 th峄 n贸i l脿 ch铆nh th峄ヽ v峄.

Aviso legal: Contiene opiniones de terceros. No supone asesoramiento financiero.Consultar T茅rminos y condiciones.
0
Creador relevante
LIVE
@Trading_Insight_DN

Descubre m谩s contenidos del creador

猸愶笍漂峄沜 m啤 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 l脿 g矛 khi b瓢峄沜 v脿o th峄 tr瓢峄漬g n脿y ? N贸i 瓢峄沜 m啤 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 v脿o 膽芒y 膽峄 ch煤ng ta c霉ng nhau chia s岷 nh茅鈥 馃挷Mua Nh脿 - Mua Xe - T峄 Do T脿i Ch铆nh - T脿i S岷 10-11-12-13 con s峄 hay tr峄 th脿nh Tri峄噓 Ph煤 - T峄 Ph煤鈥︷煉 馃挦Nh瓢ng ph岷 t岷 g谩c l岷 m峄峣 ng瓢峄漣 nh茅. 2016-2020 r峄搃 膽岷縩 2024 Sau m峄梚 c峄檛 m峄慶 th矛 2017 v脿 2021 l煤c th峄 tr瓢峄漬g FOMO 膽峄塶h 膽i峄僲 v脿 b峄 chia t脿i kho岷 r岷 nhi峄乽 l岷, ai c农ng g峄峣 n贸 l脿 ti峄乶 岷, l茫i 岷 v脿 r峄搃 l峄玜 膽岷鈥 Qu谩 kh峄 c貌n 膽贸, t瓢啤ng lai th矛 d峄盿 tr锚n d峄 li峄噓 qu谩 kh峄 k岷縯 h峄 v峄沬 nh峄痭g g矛 膽ang c贸, 膽ang h峄峜 膽峄 ph谩t tri峄僴 cao h啤n. 鉂h煤ng ta c农ng ch峄 l脿 nh峄痭g 膽峄゛ tr岷 m脿 th么i! Mong c岷 ti峄乶 b岷, mong c岷 gi脿u sang, mong c岷 h岷h ph煤c v脿 mong c岷 膽峄 膽i峄乽 tr锚n 膽峄漣. 膼岷 t瓢 c农ng nh瓢 cu峄檆 s峄憂g th峄眂 t岷 c峄 ch煤ng ta v岷瓂, c贸 l煤c th膬ng, c贸 l煤c tr岷. Nh瓢ng k岷縯 qu岷 h岷璾 鈥淣G峄孴鈥 s岷 膽岷縩 v峄沬 ng瓢峄漣 c峄 g岷痭g, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 t瓢 duy t峄憈 th矛 s岷 r岷 nh脿n 膽峄漣. 鉁 V矛 v岷瓂 膽岷 t瓢, 膽峄玭g v峄檌 v脿ng, 膽峄玭g all in v脿 膽峄玭g 膽谩nh m岷 b岷 th芒n m矛nh. D霉 c贸 ch谩y, d霉 c贸 芒m 膽i ch膬ng n峄痑. Tinh th岷 v岷玭 ph岷 gi峄 l岷. 膼峄 l脿m l岷 m峄峣 th峄 t峄憈 h啤n. Con 膽瓢峄漬g d脿i h啤n lu么n ch峄 ch煤ng ta. Ai c农ng c贸 sai l岷 c岷, nh瓢ng v岷 膽峄 l脿 ch煤ng ta c岷 kh岷痗 ph峄 thay v矛 ti锚u c峄眂 nh茅 c岷 nh脿! 馃挮Trading Insight lu么n 峄 膽芒y s岷祅 s脿ng 膽峄搉g h脿nh c霉ng m峄峣 ng瓢峄漣 cho d霉 ch谩y hay s岷璸 膽i ch膬ng n峄痑 :)))
--
馃毃C岷璸 Nh岷璽 BTC ng脿y 14/04/2024 Hi峄噉 t岷 BTC 膽茫 c贸 2 l岷 qu茅t r芒u li锚n t峄, 膽岷穋 bi峄噒 Altcoin 膽茫 x谩c l岷璸 2 l岷 qu茅t 膽谩y v峄沬 2 R芒u song song nhau v峄沬 m峄ヽ s峄 gi岷 膽峄塶h 膽i峄僲 h啤n 60% gi谩 trin th峄眂 t岷 b峄 gi岷 膽i. 馃憠 BTC 膽ang duy tr矛 m峄ヽ gi谩 峄 m峄ヽ 64.190$ s岷 c贸 kh岷 n膬ng quay tr峄 l岷 膽瓢峄 v霉ng 66.800-67.600$ 膽峄 ki峄僲 tra l岷 v霉ng h峄 tr峄 trendline v脿 v霉ng ph谩 v峄 tr瓢峄沜 膽贸 馃憠 Ngo脿i m岷穞 c谩c tin t峄ヽ v峄 chi岷縩 tranh hay Halving nh瓢ng th峄眂 t岷 th矛 th峄 tr瓢峄漬g ch峄 膽ang 膽i峄乽 ch峄塶h 膽煤ng v峄 gi谩 tr峄 th峄眂 t岷 c峄 n贸 m脿 th么i. 馃憠 Vi峄嘽 c峄 ch煤ng ta b芒y gi峄 l脿 chia v峄憂 ra v脿 mua d岷. N岷縰 BTC kh么ng 膽i ngang t峄ヽ sideway t岷 v霉ng 66.000-67.500 th矛 ch煤ng ta s岷 short n贸. B谩n kh峄憂g ch铆nh th峄ヽ tr岷 ch峄 cho Bitcoin v峄 d瓢峄沬 v霉ng gi谩 60.000$ 馃憠 Vi峄嘽 c谩c qu峄 b谩n ch峄憈 l峄漣 d岷玭 t峄沬 th峄 tr瓢峄漬g b谩n kh峄憂g ra c农ng 岷h h瓢峄焠g r岷 nhi峄乽, nh瓢ng volume mua l岷 hi峄噉 t岷 v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g 膽ang r岷 t铆ch c峄眂. V矛 v岷瓂 nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 c峄 t么i h茫y tr峄 l岷, v脿 c峄 g岷痭g h啤n. Ch煤ng ta s岷 c霉ng nhau v脿 c岷璸 nh岷璽 li锚n t峄 h瓢峄沶g 膽i c峄 th峄 tr瓢峄漬g m峄沬
--

Art铆culos en tendencia

Ver m谩s
Mapa del sitio
Cookie Preferences
T茅rminos y condiciones de la plataforma