Binance Square
LIVE
LIVE
TinTucBitcoin
Bullish
--68 views
😎 Dự đoán giá list sàn của Renzo Protocol $REZ 😎 🕓 Binance sẽ list Renzo $REZ vào 19H ngày 30/4 ✅Thông tin về tokenomic của dự án: sau hàng loạt drama về vesting Airdrop và góp ý từ người dùng, Đội ngũ phát triển của Renzo đã rất lắng nghe và chỉnh sửa để đưa ra tokenomic hoàn chỉnh ✔️Tổng cung: 10B $REZ ✔️ Cung lưu thông ban đầu: 1,05B $REZ (10,5% tổng cung) ✔️Dự án raised thành công $3,2M từ vòng seed round qua việc bán 12,8% tổng cung ở giá $0.0025 đạt mức định giá $ 🪙 Investors: 18,8% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng) 🪙 Seedround: 12,8% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng) 🪙 Launchpool: 2,5% (unlock 100% tại TGE) 🪙 Team: 20% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 24 tháng) 🪙 Airdrop: 12% ( 7% airdrop cho đợt 1, và 5% cho airdrop đợt 2 sau 3 tháng) 🪙 Community: 20% (không rõ thông tin) 🪙 Foundation: 12,4% (50M unlock TGE, khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng) 🎁 Điều kiện nhận Airdrop: 🟠Renzo sẽ airdrop cho ví có từ 360 ezPoints 🟠Snapshot vào ngày 26/04 🟠Claim token trước 1 tiếng 📈 Dự đoán giá list Binance ✅Dự đoán giá list sẽ rơi vào $0.45-$0.6 tương đương với Mcap khoảng $420M-$600M ✅Sau đó sẽ giảm dần và giao dịch quanh $0.28-0.3 ✅Tất nhiên đây là chỉ là cung cấp thêm insight cho mọi người và không phải là lời khuyên đầu tư Đọc thêm tin tức thị trường tiền điện tử tại: https://tintucbitcoin.com 👍 Follow @tintucbitcoin 🔥 Like 🔥 Comment 🔥 Share 🔥 Thank you so much 💯💯 #tintucbitcoin #renzo #rez #BinanceLaunchpool #Launchpool‬ $BTC

😎 Dự đoán giá list sàn của Renzo Protocol $REZ 😎

🕓 Binance sẽ list Renzo $REZ vào 19H ngày 30/4

✅Thông tin về tokenomic của dự án:

sau hàng loạt drama về vesting Airdrop và góp ý từ người dùng, Đội ngũ phát triển của Renzo đã rất lắng nghe và chỉnh sửa để đưa ra tokenomic hoàn chỉnh

✔️Tổng cung: 10B $REZ

✔️ Cung lưu thông ban đầu: 1,05B $REZ (10,5% tổng cung)

✔️Dự án raised thành công $3,2M từ vòng seed round qua việc bán 12,8% tổng cung ở giá $0.0025 đạt mức định giá $

🪙 Investors: 18,8% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng)

🪙 Seedround: 12,8% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng)

🪙 Launchpool: 2,5% (unlock 100% tại TGE)

🪙 Team: 20% (khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 24 tháng)

🪙 Airdrop: 12% ( 7% airdrop cho đợt 1, và 5% cho airdrop đợt 2 sau 3 tháng)

🪙 Community: 20% (không rõ thông tin)

🪙 Foundation: 12,4% (50M unlock TGE, khóa 12 tháng, trả dần mỗi ngày trong 12 tháng)

🎁 Điều kiện nhận Airdrop:

🟠Renzo sẽ airdrop cho ví có từ 360 ezPoints

🟠Snapshot vào ngày 26/04

🟠Claim token trước 1 tiếng

📈 Dự đoán giá list Binance

✅Dự đoán giá list sẽ rơi vào $0.45-$0.6 tương đương với Mcap khoảng $420M-$600M

✅Sau đó sẽ giảm dần và giao dịch quanh $0.28-0.3

✅Tất nhiên đây là chỉ là cung cấp thêm insight cho mọi người và không phải là lời khuyên đầu tư

Đọc thêm tin tức thị trường tiền điện tử tại: https://tintucbitcoin.com

👍 Follow @TinTucBitcoin 🔥 Like 🔥 Comment 🔥 Share 🔥 Thank you so much 💯💯

#tintucbitcoin #renzo #rez #BinanceLaunchpool #Launchpool‬ $BTC

Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. See T&Cs.
0
Explore Content For You
Sign up now for a chance to earn 100 USDT in rewards!
or
Sign up as an entity
or
Log In
Relevant Creator
LIVE
@tintucbitcoin

Explore More From Creator

--
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs