Những thành viên trong quốc hội nếu sở hữu dù chỉ 1 won Crypto cũng sẽ phải đăng ký với Quốc hội.

Được thêm vào các điều khoản của luật thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho các thành viên Quốc hội khóa 21 hiện tại.

Đặc biệt, không chỉ đại biểu Quốc hội khóa 21 mà cả khoá 22 sẽ được bầu vào năm tới.

Luật có hiệu lực 6 tháng sau khi ban hành (vào khoảng đầu tháng 12 năm nay)

Dự luật áp dụng sau sự kiện nhà lập pháp Đảng Dân chủ Kim Nam guk người đã đầu tư vào Crypto từ năm 2016 và sở hữu số tiền lên tới khoảng 6 tỷ won ($4,5 triệu dollar). Ông Kim đã rút toàn bộ số tiền vào khoảng tháng 3 năm ngoái nhưng không khai vào tài sản cá nhân.

#feedfeverchallenge #BTC #binancefeed