Binance Square
LIVE
Yammy_BNB
@Square-Creator-46023c899
一枚菜菜的web3探索者 & BNB Hodler
Sledujících
Sledujících
Označeno To se mi líbí
Sdílené
Veškerý obsah
LIVE
--
Zobrazit originál
#再质押 byla vždy skladba, ve které jsem velmi optimistický a v roce 2024 se jí hodně zapojuji. Vypuštění #ETHFI tentokrát 🔥zažehlo $BNB, zažehlo#restakinga také zažehlo👧...Hádejte, kdo je další 1989387? Zpráva o výzkumu projektu: https://www.binance.com/en/research/projects/etherfi Bílá kniha: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Oficiální webová stránka: https://www.ether.fi/ Oficiální Twitter: https://twitter.com/ether_fi
#再质押 byla vždy skladba, ve které jsem velmi optimistický a v roce 2024 se jí hodně zapojuji. Vypuštění #ETHFI tentokrát 🔥zažehlo $BNB, zažehlo#restakinga také zažehlo👧...Hádejte, kdo je další 1989387?

Zpráva o výzkumu projektu: https://www.binance.com/en/research/projects/etherfi
Bílá kniha: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper
Oficiální webová stránka: https://www.ether.fi/
Oficiální Twitter: https://twitter.com/ether_fi
Zobrazit originál
#aevo #BNB Tipy pro těžbu: BNB regular: automatická účast na Launchpoolu, dvojitý příjem, pool nová měna ➕pos Sázkový příjem Příjmy BNB: aktuální, BNB vklady a výběry kdykoli, příjmy ze skupiny ➕ BNB aktuální příjem v reálném čase FDUSD: Musíte jej ručně vložit do fondu pro těžbu. Můžete jej vložit do běžného účtu, když žádný fond neexistuje.
#aevo #BNB Tipy pro těžbu:

BNB regular: automatická účast na Launchpoolu, dvojitý příjem, pool nová měna ➕pos Sázkový příjem

Příjmy BNB: aktuální, BNB vklady a výběry kdykoli, příjmy ze skupiny ➕ BNB aktuální příjem v reálném čase

FDUSD: Musíte jej ručně vložit do fondu pro těžbu. Můžete jej vložit do běžného účtu, když žádný fond neexistuje.
Zobrazit originál
#BNB是币圈新人最好的情人,她永远爱你会更多!后来者居上✌️ #Launchpool Portal je cross-chain herní platforma, která umožňuje více hráčům zapojit se do světa Web3.0. Platforma Portal umožňuje bezproblémové a snadné objevování a hraní her Web3. Hráči mají konečně přístup k největší herní síti Web3 s plynulým zážitkem. Hráči budou moci hrát na všech řetězcích bez nutnosti přemosťování/swapování/kupování dalších žetonů ke hře. Oficiální webové stránky: https://www.portalgaming.com
#BNB是币圈新人最好的情人,她永远爱你会更多!后来者居上✌️

#Launchpool Portal je cross-chain herní platforma, která umožňuje více hráčům zapojit se do světa Web3.0. Platforma Portal umožňuje bezproblémové a snadné objevování a hraní her Web3. Hráči mají konečně přístup k největší herní síti Web3 s plynulým zážitkem. Hráči budou moci hrát na všech řetězcích bez nutnosti přemosťování/swapování/kupování dalších žetonů ke hře.
Oficiální webové stránky:
https://www.portalgaming.com
Zobrazit originál
Použij to
Použij to
LIVE
Binance Blog
--
币安Web3钱包:自托管钱包
要点币安Web3钱包是一款自托管钱包,用户拥有对其资产和私钥的完全所有权。这与托管钱包截然不同,在托管钱包中,第三方拥有控制权,用户必须信任其中心化服务。币安Web3钱包使用MPC技术,将三个密钥分片分别存储在不同的位置,且无需传统的助记词即可提供强大的安全性。持有单个密钥分片无法访问钱包,而其中两个分片由用户持有。为了强调用户控制以及对自托管的承诺,币安Web3钱包还提供“紧急导出”功能,支持用户导出私钥。 币安Web3钱包提供了一种变革性的自托管方式,将多方计算技术与用户赋权相结合,确保了用户对加密资产的真正所有权。管理个人加密资产时,所选择的钱包类型在确保资金安全方面起着至关重要的作用。在多种不同钱包中,自托管钱包的概念之所以脱颖而出是因为这种钱包能使用户完全控制自己的资产。听起来一头雾水吗?接下来让我们从自托管和托管服务的区别讲起。 了解加密货币钱包和私钥自托管(非托管)钱包:在自托管钱包中,用户持有私钥,因此可以完全控制资产。用户对管理和维护其密钥安全负全部责任。如果密钥丢失或被盗,其他任何人都无法找回,资金将丢失且无法追回。托管钱包:在托管钱包中,第三方(如加密货币交易平台或托管钱包服务)可以控制私钥。这也意味着他们能控制存储在钱包中的资金。用户依靠服务提供商来保护其资产,且在密码等访问数据丢失时有可能可以追回资产。但缺点是如果第三方遭到黑客攻击、倒闭或出于其他任何原因冻结您的资产,您的资金可能会被冻结或被窃取。私钥:以上两个定义都假定了您了解什么是私钥。在加密货币领域,私钥是由字母数字组成的秘密密钥,用于花费您的数字资产或将其发送到另一个地址。通过这种唯一性和保密性的密钥可以访问您的加密货币,就像使用一把物理钥匙能够解锁和进入您的房屋一样。持有私钥本质上是持有对您的数字代币的所有权。如果其他人持有您的私钥,他们可以在未经您同意的情况下轻松转走您的代币。因此,保持私钥的安全性和保密性至关重要。私钥很长、复杂且很难记住,如果丢失了私钥,就永远失去了对个人数字资产的访问权。出于安全原因,钱包通常不直接访问私钥,而是为您提供“助记词”,这是一组由12-24个单词组成的一组词,作为可恢复且可读的备份,用于恢复和保护访问个人加密货币的私钥。币安Web3钱包:支持自托管使用币安Web3钱包,您就是个人资产的真正所有者。该钱包通过自托管模式为用户赋权,确保只有用户才能访问自己的资产,且完全控制资产。关于币安Web3钱包,最重要的一点是其使用的多方计算(MPC)技术。简而言之,通过该技术,您无需记住助记词即可使用自托管钱包,且可以不受限制地完全控制自己的资产。这些技术是如何运作的?阅读我们的MPC博客了解更多详情。在自托管方面,需要知道的是币安Web3钱包由三个密钥分片和一个只有用户知道的恢复密码保护。这些分片是在您创建钱包时生成的,并存储在不同的位置,以增强安全性:分片1:由币安保管;分片2:存储在您的设备上; 分片3:使用您输入的恢复密码进行加密,然后备份到您的个人云存储空间(iCloud或Google Drive)。 要访问Web3钱包,您必须至少拥有两个钱包密钥分片。币安只持有其中一个密钥分片。没有您的授权,币安绝对无法访问您的钱包。但这确实意味着,如果您丢失了自己的设备(以及设备上的密钥分片),您可以恢复自己的Web3钱包以及上面的资产,因为您还有备份到个人云存储空间的密钥分片和由币安保管的密钥分片。但是,请注意,只有您自己有权访问三个密钥分片的其中两个,保护个人钱包的资产和访问权安全的责任最终还在您自己。如果您忘记了恢复密码/无法访问自己的云存储空间并且遗失了设备/删除了币安App,您将无法再访问自己的Web3钱包,币安也无法为您恢复。该钱包不提供为您重置密码或恢复您保管的任何密钥分片的中心化服务。这是一款自托管钱包!导出密钥:自托管的证明自托管的典型特征是能够导出自己的私钥。有了币安Web3钱包,用户不仅对自己的资产有完全控制权,如果想将钱包迁移到其他地方,还可以选择导出私钥。传统钱包通常依赖助记词,这是一种能恢复对用户所有密钥的访问权的助记词组。相比之下,币安Web3钱包利用多方计算(MPC)增强安全性。在这种设置中,私钥分片被拆分并分别存储在不同的位置,因此无需助记词。了解“紧急导出”功能。这一功能旨在为用户提供立即导出私钥的方法,只要他们愿意,就可以出于任何原因立即导出。这也是币安对Web3钱包用户始终保留控制权的承诺的一种证明。 但请注意,一旦启用“紧急导出”功能并导出私钥,Web3钱包将无法再访问。这是一项不可更改的操作,也是对钱包坚定不移地支持自托管精神的认可。解决App访问权限的问题我们知道,由于Web3钱包与币安App的用户界面(UI)关联在一起,一些用户可能会担心一些从未出现过的场景,即访问币安App受到阻碍时,随后将无法与UI界面交互,进而无法与Web3钱包交互,这实际上会使自托管无效。 因此,我们目前一直在努力确保“紧急导出”功能始终可用,无论币安App的状态如何。自托管的核心在于一个不可否认的事实,即拥有私钥,这也是我们一直致力于为币安Web3钱包用户所提供的。结语正如币安Web3钱包所体现的一样,自托管的概念代表了区块链和加密货币理念的本质,即对自己的资产有绝对控制权和所有权。币安Web3钱包认识到了私钥的重要性及其在保护数字资产安全中的关键作用,通过使用多方计算(MPC)技术提供了一种独特且创新的自托管方式。 诸如“紧急导出”之类的功能的整合巩固了币安对用户自主权和控制权的承诺。尽管用户意识到管理自身资产是自己的固有责任非常重要,但币安一直在采取措施解决潜在的问题并简化整体的用户体验。创新、安全和用户赋权的结合标志着加密货币钱包的发展向前迈出了重要一步。币安让Web3之旅更轻松。延伸阅读币安Web3钱包及其运作方式简介如何管理币安Web3钱包为什么需要备份币安Web3钱包及如何备份免责声明:币安Web3钱包是一款自选产品。您有责任自行判断该产品是否适合您的需求。币安对您访问或使用第三方应用程序(包括嵌入在币安Web3钱包中的功能)不承担任何责任。对于您在使用此类第三方应用程序的过程中出现的任何问题,包括但不限于任何交易争议,币安同样不承担任何责任。请仔细阅读《币安Web3钱包使用条款》,并且务必自己做好研究。
Zobrazit originál
Nečekal jsem, že Moutai, který nemůžu chytat každý den, je skutečně na Binance ⬆️
Nečekal jsem, že Moutai, který nemůžu chytat každý den, je skutečně na Binance ⬆️
LIVE
币安Binance华语
--
评论币安广场指定推文:抢免费飞天茅台
关注币安广场“币安Binance中文”官方账户的币安新老用户,在该账户于2023年11月06日16:00(东八区时间)发布的标题为【写评论,抢茅台】的活动贴文下方,评论【我要兑换茅台】,即可参与本次活动。
币安将根据用户提交有效评论时间的先后顺序,选出20位获奖者。符合资格的用户可根据下表奖励结构,赢免费飞天茅台或使用BNB超低折扣兑换飞天茅台。先到先得,邀您参与。
活动贴文发布时间:2023年11月06日16:00(东八区时间)
活动时间:2023年11月06日16:00至2023年11月07日15:59(东八区时间)
奖励结构:

如何参与:
第一步:关注币安广场【币安Binance中文】官方账号;第二步:于2023年11月06日16:00(东八区时间)访问由【币安Binance中文】账户发布标题为[【写评论,抢茅台】](https://www.binance.com/zh-CN/feed/post/1648940)的贴文;第三步:在[该贴文](https://www.binance.com/zh-CN/feed/post/1648940)评论【我要兑换茅台】有效文案。
点击查看活动公告,了解更多信息。
Zobrazit originál
1101 Binance Chinese Community|Memeland AMAVečer 1. listopadu navštívil spoluzakladatel Memeland a CEO 9GAG Ray Chan čínskou komunitu Binance a podělil se o nejnovější informace o projektu Memeland. Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát! představení týmu Ray Chen vystudoval právnickou fakultu University of Hong Kong, je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Memeland a generálním ředitelem a spoluzakladatelem společnosti 9GAG. Ray Chen a jeho partneři založili v roce 2008 mezinárodní multiplatformní kreativní komunitu 9GAG s cílem „učinit svět šťastnějším“, umožnit uživatelům snadno sdílet nový a zajímavý obsah a setkávat se s podobně smýšlejícími přáteli.

1101 Binance Chinese Community|Memeland AMA

Večer 1. listopadu navštívil spoluzakladatel Memeland a CEO 9GAG Ray Chan čínskou komunitu Binance a podělil se o nejnovější informace o projektu Memeland. Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát!

představení týmu
Ray Chen vystudoval právnickou fakultu University of Hong Kong, je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Memeland a generálním ředitelem a spoluzakladatelem společnosti 9GAG. Ray Chen a jeho partneři založili v roce 2008 mezinárodní multiplatformní kreativní komunitu 9GAG s cílem „učinit svět šťastnějším“, umožnit uživatelům snadno sdílet nový a zajímavý obsah a setkávat se s podobně smýšlejícími přáteli.
Zobrazit originál
Pojďme společně rozbalit nejnovější funkce, jako jsou tepelné mapy, obrácené objednávky a smluvní mřížky | 0831 Binance Chinese Community AMA HighlightsVečer 31. srpna Momo @momo_hodl z týmu Binance Futures navštívil čínskou komunitu Binance a sdílel tepelné mapy, obrácené objednávky, mřížky smluv a další nové funkce! Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát! Q1: Můžete mluvit o nejnovější aktualizaci Heatmap? Nová funkce teplotní mapy má dvě hlavní přednosti! Za prvé, máme verzi APP a za druhé, vylepšili jsme analytickou funkci tepelné mapy. Přidává nejen typy aktiv, ale také upravuje datové definice tržní kapitalizace a objemu obchodování/tržní kapitalizace. Přidává také nové ukazatele, jako je RSI, úroková míra financování a volatilita. Tyto nové funkce zpřesňují a zpřesňují data teplotní mapy. .

Pojďme společně rozbalit nejnovější funkce, jako jsou tepelné mapy, obrácené objednávky a smluvní mřížky | 0831 Binance Chinese Community AMA Highlights

Večer 31. srpna Momo @momo_hodl z týmu Binance Futures navštívil čínskou komunitu Binance a sdílel tepelné mapy, obrácené objednávky, mřížky smluv a další nové funkce! Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát!

Q1: Můžete mluvit o nejnovější aktualizaci Heatmap?

Nová funkce teplotní mapy má dvě hlavní přednosti! Za prvé, máme verzi APP a za druhé, vylepšili jsme analytickou funkci tepelné mapy. Přidává nejen typy aktiv, ale také upravuje datové definice tržní kapitalizace a objemu obchodování/tržní kapitalizace. Přidává také nové ukazatele, jako je RSI, úroková míra financování a volatilita. Tyto nové funkce zpřesňují a zpřesňují data teplotní mapy. .
Zobrazit originál
Binance Copy Trading|0828 Binance Chinese Community AMAVečer 28. srpna navštívil Binance Copy Trading Operations Manager Yuan @AlfalfaAla čínskou komunitu Binance a podělil se o funkci přijímání objednávek, která je v poslední době v komunitě Binance velmi populární. Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát! Úvod do jediné funkce Copy trading pomáhá investorům kopírovat obchody zkušených investorů kryptoměn v reálném čase. Když investor s příkazem provede transakci, systém automaticky zkopíruje stejnou transakci pro uživatele-sledujícího. Vedoucí obchodníci jsou profesionální obchodníci, kteří spravují portfolia a ostatní uživatelé mohou jejich portfolia kopírovat. Copy traders označuje uživatele, kteří kopírují investiční portfolio obchodníků s příkazy. Obchodníci, kteří vedou objednávky, mohou získávat další zisky a provize od svých kopírujících uživatelů tím, že vedou objednávky, zatímco obchodují sami.

Binance Copy Trading|0828 Binance Chinese Community AMA

Večer 28. srpna navštívil Binance Copy Trading Operations Manager Yuan @AlfalfaAla čínskou komunitu Binance a podělil se o funkci přijímání objednávek, která je v poslední době v komunitě Binance velmi populární. Následuje sbírka obsahu sdíleného tentokrát!

Úvod do jediné funkce

Copy trading pomáhá investorům kopírovat obchody zkušených investorů kryptoměn v reálném čase. Když investor s příkazem provede transakci, systém automaticky zkopíruje stejnou transakci pro uživatele-sledujícího. Vedoucí obchodníci jsou profesionální obchodníci, kteří spravují portfolia a ostatní uživatelé mohou jejich portfolia kopírovat. Copy traders označuje uživatele, kteří kopírují investiční portfolio obchodníků s příkazy. Obchodníci, kteří vedou objednávky, mohou získávat další zisky a provize od svých kopírujících uživatelů tím, že vedou objednávky, zatímco obchodují sami.