U本位
期权
New
行情
合约团赛
Hot
交易规则
交易规则
杠杆与保证金
统一账户
* 每位用户每个合约下,可以同时处于挂单状态的条件单(包括限价止损、市价止损、跟踪委托)上限为20单。条件单挂单包括在最大挂单数量里。
合约
最小下单数量
最小下单价格/最小价格波动
价格精度
限价订单价格上限/下限比例
市价单/限价单单笔最大数量
最大挂单数量
价差保护阈值
强平清算费
合约乘数
最大改单数
市价单价格上限/下限比例
「只减仓」风控触发条件
该合约的仓位名义价值(单向计算) (USDT)
仓位占该合约的总持仓量(单向计算)比率%
强平价格与标记价格的差距
BTCUSD CM
永续
1 张
1000 /0.1 USD
0.15% / 5%
60000 /1000000
2005%1.50%100100005%------
BTCUSD CM
0630
1 张
1000 /0.1 USD
0.15% / 5%
1000 /1000000
2005%1.00%100100005%------
BTCUSD CM
0929
1 张
1000 /0.1 USD
0.15% / 5%
1000 /1000000
2005%1.00%100100005%------
ETHUSD CM
永续
1 张
50 /0.01 USD
0.015% / 5%
500000 /1000000
2005%1.50%10100005%------
ETHUSD CM
0630
1 张
50 /0.01 USD
0.015% / 5%
5000 /1000000
2005%1.00%10100005%------
ETHUSD CM
0929
1 张
50 /0.01 USD
0.015% / 5%
5000 /1000000
2005%1.00%10100005%------
LINKUSD CM
永续
1 张
0.500 /0.001 USD
0.0015% / 5%
25000 /1000000
2005%1.00%10100005%------
BNBUSD CM
永续
1 张
7 /0.010 USD
0.0015% / 5%
25000 /1000000
2005%1.00%10100005%------
TRXUSD CM
永续
1 张
0.00150 /0.00001 USD
0.000015% / 5%
25000 /1000000
2005%2.00%10100005%------
DOTUSD CM
永续
1 张
0.400 /0.001 USD
0.0015% / 5%
50000 /1000000
2005%1.00%10100005%------
ADAUSD CM
永续
1 张
0.01700 /0.00010 USD
0.000015% / 5%
25000 /2000000
2005%1.00%10100005%------
EOSUSD CM
永续
1 张
0.100 /0.001 USD
0.00110% / 10%
25000 /1000000
2005%1.00%101000010%------