Binance完成YOYO主网切换

Binance
2018-08-10 06:04

亲爱的用户:

Binance现已完成YOYOW(YOYO)主网切换,并开放YOYO充值、提现功能,敬请体验!

 

感谢您对Binance的支持!

 

Binance团队

2018年08月10日

 

Binance社群

Telegram: https://t.me/BinanceChinese
Twitter: https://twitter.com/binance