Bạn muốn thử trải nghiệm giao diện mới của Binance.com?Thử ngay
 Favorites
BNB Thị trường
BTC Thị trường
ALTS Thị trường
USDⓈ Thị trường
Cặp
Coin Name
Giá gần nhất
Thay đổi giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h