Bạn muốn thử trải nghiệm giao diện mới của Binance.com?Thử ngay
Giá gần nhất
Thay đổi giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá(BTC)
SL(RDN)
Tổng(BTC)
0.00003738
Market Status: Delay
  • Limit
  • Market
  • Stop-Limit  

Mua RDN

BTC
BTC
RDN
BTC

Bán RDN

RDN
BTC
RDN
BTC

Lịch sử giao dịch

Giá
SL
Ngày

Recent Market Activity

Notable movements in recent market activity are shown below.

no data

Giao dịch đang mở

Date
Cặp
Loại
Bên
Giá
SL
Đã khớp%
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh trong vòng 24h của tôi

Nhiều hơn
Date
Cặp
Loại
Bên
Average
Giá
Đã khớp
SL
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái