Bạn muốn thử trải nghiệm giao diện mới của Binance.com?Thử ngay

QSP / BTC

Giá gần nhất
Thay đổi giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá(BTC)
SL(QSP)
Tổng(BTC)
0.00000293
Market Status: Delay
  • Limit
  • Market
  • Stop-Limit  

Mua QSP

BTC
BTC
QSP
BTC

Bán QSP

QSP
BTC
QSP
BTC

Lịch sử giao dịch

Giá
SL
Ngày

Recent Market Activity

Notable movements in recent market activity are shown below.

no data

Giao dịch đang mở

Date
Cặp
Loại
Bên
Giá
SL
Đã khớp%
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh trong vòng 24h của tôi

Nhiều hơn
Date
Cặp
Loại
Bên
Average
Giá
Đã khớp
SL
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái