Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

BTC / USDTM

Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá (USDT)
Số lượng (BTC)
Tổng (USDT)
9798.00
Market Status: Delay

Mua BTC

USDT
USDT
BTC
USDT

Bán BTC

BTC
USDT
BTC
USDT

Lịch sử giao dịch

Giá
Số lượng
Ngày giờ

Recent Market Activity

Notable movements in recent market activity are shown below.

no data.

Giao dịch đang mở

Ngày giờ
Cặp
Loại
Bên
Giá
Số lượng
Đã khớp lệnh%
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh 24h

Xem thêm
Ngày
Cặp
Loại
Bên
Trung bình
Giá
Đã khớp toàn bộ
Số lượng
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái