Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

Thị trường
Fiat
Sàn giao dịch
Futures
Kiếm tiền
USD
Accedi
Products
Exchange
Academy
Binance Charity
Info
Labs
Launchpad
Research
Trust Wallet
Thị trường
Sàn giao dịch
Cơ bản
Nâng cao
Margin
Futures
Kiếm tiền
Lending
Staking
Tải xuống
USD
Tiếng Việt

BTC / USDT5x

Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá(USDT)
Số lượng (BTC)
Tổng(USDT)
8817.51
MoreMarket Status: Delay

Mua BTC

  USDT
USDT
BTC
USDT

Bán BTC

  BTC
USDT
BTC
USDT

Lịch sử giao dịch

Giá
Số lượng
Ngày giờ

Hoạt động gần đây

Các biến động thị trường đáng chú ý gần đây được hiển thị dưới đây.

no data.

Giao dịch đang chờ khớp lệnh

Ngày giờ
Cặp
Loại
Bên
Giá
Số lượng
Đã khớp
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh 24h

Xem thêm
Ngày
Cặp
Loại
Bên
Trung bình
Giá
Đã khớp toàn bộ
Số lượng
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái