Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

Mua tiền mã hóaThị trường
Giao dịch
Kiếm tiền
Tiếng Việt/USD

ATOM / BTC5x

Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá(BTC)
Số lượng (ATOM)
Tổng(BTC)
0.0005294
MoreMarket Status: Delay
Quy tắc giao dịch

Mua ATOM

  BTC
BTC
ATOM
BTC

Bán ATOM

  ATOM
BTC
ATOM
BTC

Lịch sử giao dịch

Giá
Số lượng
Ngày giờ

Hoạt động gần đây

Các biến động thị trường đáng chú ý gần đây được hiển thị dưới đây.

no data.

Giao dịch đang chờ khớp lệnh

Ngày giờ
Cặp
Loại
Bên
Giá
Số lượng
Đã khớp
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh 24h

Xem thêm
Ngày
Cặp
Loại
Bên
Trung bình
Giá
Đã khớp toàn bộ
Số lượng
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái