Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

Thị trường
Sàn giao dịch
Mua tiền mã hóa
USD
A$AUD
R$BRL
C$CAD
¥CNY
EUR
£GBP
RpIDR
INR
¥JPY
KRW
RUB
TRY
$USD
Website phiên bản cũ

ARN / BTC

Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
Giá(BTC)
Số lượng (ARN)
Tổng(BTC)
0.00002475
MoreMarket Status: Delay
  • Limit
  • Market
  • Stop-limit
  • OCO 
Quy tắt giao dịch

Mua ARN

  BTC
BTC
ARN
BTC

Bán ARN

  ARN
BTC
ARN
BTC

Lịch sử giao dịch

Giá
Số lượng
Ngày giờ

Recent Market Activity

Notable movements in recent market activity are shown below.

no data.

Giao dịch đang chờ khớp lệnh

Ngày giờ
Cặp
Loại
Bên
Giá
Số lượng
Đã khớp lệnh%
Tổng
Điều kiện kích hoạt

Lịch sử đặt lệnh 24h

Xem thêm
Ngày
Cặp
Loại
Bên
Trung bình
Giá
Đã khớp toàn bộ
Số lượng
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Trạng thái