Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

ExchangeSàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
AcademyGiáo dục Blockchain và Crypto
Binance CharityTổ chức từ thiện trên Blockchain
InfoThông tin tiền điện tử
LabsƯơm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
LaunchpadNền tảng phát hành token
ResearchNhững phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust WalletVí tiền mã hóa chính thức của Binance
Thị trường
Fiat
Sàn giao dịch
Cơ bản
Nâng cao
Margin
Futures
Kiếm tiền
USD
Website phiên bản cũ
Đăng nhập
Products
Exchange
Academy
Binance Charity
Info
Labs
Launchpad
Research
Trust Wallet
Thị trường
Sàn giao dịch
Cơ bản
Nâng cao
Margin
Futures
Kiếm tiền
Lending
Staking
Tải xuống
USD
Tiếng Việt

Quy tắc giao dịch

Cặp giao dịchLượng giao dịch tối thiểuBiến động giá tối thiểuLệnh mở tối thiểuLượng đặt lệnh market tối đa
icon
Không tìm được dữ liệu.