Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
App StoreGoogle PlayAndroid
Quét để Tải về
Desktop
English/USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Chi phí yêu cầu để mở một Vị thế Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu
Binance
2020-07-23 03:43
Nhà đầu tư nên đảm bảo duy trì một số tiền tối thiểu trong ví trước khi mở vị thế hợp đồng tương lai. Chi phí yêu cầu để mở vị thế hợp đồng tương lai gồm ký quỹ ban đầu và “lỗ mở” (nếu có). Lỗ mở xuất hiện khi giá đặt lệnh không có lợi cho nhà đầu tư, v.d. khi giá đánh dấu thấp hơn giá đặt lệnh trong một lệnh long. Binance biến lỗ mở thành một phần chi phí yêu cầu để mở vị thế nhằm tránh xảy ra thanh lý bắt buộc khi người dùng đặt lệnh. Nếu không tính lỗ mở, khả năng cao vị thế của người dùng sẽ bị thanh lý ngay sau khi lệnh được đặt.
Chi phí = Ký quỹ ban đầu + Lỗ mở (nếu có)
Bước 1: Tính ký quỹ ban đầu
Ký quỹ ban đầu
= Giá trị danh nghĩa / Đòn bẩy
= (9,253.30 x 1 BTC) / 20
= 462.66 (chênh lệch do làm tròn số)
Bước 2: Tính Lỗ mở
Lỗ mở
= Số lượng Hợp đồng x Giá trị tuyệt đối của {min[0, hướng của lệnh x (giá đánh dấu - giá đặt lệnh)]}
*hướng của lệnh: 1 đối với lệnh long;-1 đối với lệnh short
(i) Lỗ mở của lệnh long
= Số lượng Hợp đồng x Giá trị tuyệt đối của {min[0, hướng của lệnh x (giá đánh dấu - giá đặt lệnh)]}
= 1 x Giá trị tuyệt đối của {min[0, 1 x (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 x Giá trị tuyệt đối của {min[0, 6.54]}
= 1 x 0
= 0
Người dùng sẽ không có lỗ mở khi lập lệnh long này.
(ii) Lỗ mở của lệnh short
= Số lượng Hợp đồng x Giá trị tuyệt đối của {min[0, hướng của lệnh x (giá đánh dấu - giá đặt lệnh)]}
= 1 x Giá trị tuyệt đối của {min[0, -1 x (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 x Giá trị tuyệt đối của {min[0, -6.54]}
= 1 x 6.54
= 6.54
Người dùng sẽ có lỗ mở khi lập lệnh short này.
Bước 3: Tính chi phí yêu cầu để mở vị thế
Vì lệnh long không có lỗ mở, do đó chi phí yêu cầu để lập vị thế long sẽ bằng với ký quỹ ban đầu.
(i) Chi phí yêu cầu để mở Vị thế Long
= 462.67 + 0
= 462.67 (chênh lệch do làm tròn số)
Trong khi đó, lệnh short sẽ có lỗ mở, vì thế chi phí yêu cầu để mở lệnh short sẽ cao hơn do phải cộng thêm lỗ mở vào ký quỹ ban đầu.
(ii) Chi phí yêu cầu để mở Vị thế Short
= 462.66 + 6.54
= 469.20 (chênh lệch do làm tròn số)

Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Quy tắc hợp đồng USDT