Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot & Margin & OTC
Giao dịch Margin
Giải thích chức năng Isolated Margin bậc thang
Binance
2020-07-10 09:59

1. Giới thiệu nghiệp vụ

      Margin bậc thang sẽ căn cứ theo số lượng tiền mà người dùng vay là bao nhiêu, hệ thống sẽ tự động ghép tới các cấp bậc margin khác nhau, từ đó tương ứng với tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý khác nhau. Trong đó, x10 margin đã cài đặt 10 cấp bậc thang khác nhau, x5 margin đã cài đặt 5 cấp bậc thang khác nhau.

2.Tham số rủi ro của margin bậc thang

 • 10 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x10 margin cho cặp giao dịch Isolated

Cấp bậc

Tỷ lệ thanh lý

Tỷ lệ sắp thanh lý

Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo

Tỷ lệ ban đầu

Margin có hiệu lực

1

1.050

1.070

1.090

1.111

10

2

1.061

1.081

1.101

1.127

8.90

3

1.072

1.092

1.112

1.142

8.04

4

1.083

1.103

1.123

1.157

7.35

5

1.094

1.114

1.134

1.173

6.79

6

1.106

1.126

1.146

1.188

6.31

7

1.117

1.137

1.157

1.204

5.91

8

1.128

1.148

1.168

1.219

5.56

9

1.139

1.159

1.179

1.235

5.26

10

1.150

1.170

1.190

1.250

5

 

 • 5 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x5 margin cho cặp giao dịch Isolated

Cấp bậc

Tỷ lệ thanh lý

Tỷ lệ sắp thanh lý

Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo

Tỷ lệ ban đầu

Margin có hiệu lực

1

1.150

1.170

1.190

1.250

5

2

1.158

1.178

1.198

1.313

4.20

3

1.165

1.185

1.205

1.375

3.67

4

1.173

1.193

1.213

1.438

3.29

5

1.180

1.200

1.220

1.500

3

 

3. Vay và cấp bậc bậc thang

Quy tắc vay của Isolated margin bậc thang như sau:

  • Số tiền người dùng vay càng lớn, cấp bậc margin bậc thang càng cao, margin có hiệu lực càng thấp, tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý càng cao;
  • Số tiền người dùng vay càng nhỏ, cấp bậc margin bậc thang càng thấp, margin có hiệu lực càng cao, tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý càng thấp;
  • Nếu người dùng đồng thời vay coin cơ sở và coin tính giá, hệ thống sẽ tính toán mốc riêng, căn cứ theo cấp bậc cao nhất.

        Lấy ví dụ với BTCUSDT, mốc margin bậc thang được biểu thị như sau:

Cấp bậc

Coin cơ sở

 Mức vay lớn nhất

Coin tính giá

 Mức vay lớn nhất

Tỷ lệ thanh lý

Margin có hiệu lực

1

9

70,000

1.050

10

2

18

140,000

1.061

8.90

3

27

210,000

1.072

8.04

4

36

280,000

1.083

7.35

5

45

350,000

1.094

6.79

6

54

420,000

1.106

6.31

7

63

490,000

1.117

5.91

8

72

560,000

1.128

5.56

9

81

630,000

1.139

5.26

10

90

700,000

1.150

5

Giả sử, trong Isolated margin BTCUSDT người dùng đã vay 假设用户在BTCUSDT 15 BTC và 250,000USDT:

  • Cấp bậc margin là 4: cấp bậc vay BTC là 2, cấp bậc vay USDT là 4, vì thế cấp bậc cao nhất là 4;
  • Margin có hiệu lực là 7.35, tỷ lệ thanh lý tương ứng là 1.083;
 • Người dùng VIP và tài khoản phụ vay tiền

Căn cứ theo số tiền mà người dùng VIP và tài khoản phụ vay, hệ thống sẽ tự động ghép tới cấp bậc margin bậc thang tương ứng.

4. Hướng dẫn thao tác

 • Trong danh sách tài sản, lời nhắc cho bội số margin có hiệu lực được biểu thị như sau:

 • Khi vay tiền, thông tin mốc được thể hiện như sau:

 


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Hướng dẫn thao tác Isolated Margin (Phiên bản Web)