English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp giao thức XMR theo lịch trình sắp tới
Binance
2019-11-28 11:57

Xin chào các Binancians,

Binance xin thông báo sẽ xác nhận hỗ trợ Airdrop ETHBNT cho chủ sở hữu Bancor (BNT).

Chúng tôi sẽ sao chụp tất cả số dư BNT của người dùng Binance nắm giữ vào block Ethereum đầu tiên lúc 12:00 ngày 1 tháng 1 năm 2020. Người dùng sẽ nhận được một đợt Airdrop token ETHBNT trị giá 10% của giá trị USD đối với số lượng BNT của họ tại thời điểm sao chụp.Tổng số Airdrop sẽ trị giá khoảng 10% của giá trị vốn hóa của BNT tại thời điểm sao chụp. Nếu được Airdrop hôm nay, tổng số Airdrop sẽ phân phối có giá trị khoảng $1.600.000 dựa trên giá BNT hiện tại.

Một thông báo riêng sẽ được đưa ra để thông báo cho người dùng sau khi việc phân phối hoàn tất, cũng như số lượng phân phối cuối cùng.

Ghi chú:

  • Việc gửi Token BNT đang chờ xác nhận hoặc rút tiền tại thời điểm chụp nhanh sẽ không được tính vào số dư BNT của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ thời gian để hoàn thành việc gửi tiền và rút tiền trước khi thời gian sao chụp diễn ra.
  • Số dư BNT dưới 5 BNT (bao gồm cả những lệnh đặt hàng đang mở) sẽ không đủ điều kiện cho đợt airdrop.
  • Số dư BNT được giữ trong tài khoản phụ sẽ được kết hợp vào tài khoản chính tương ứng. Các tài khoản phụ sẽ không nhận riêng bất kỳ đợt airdrops nào.
  • Đối với việc giao dịch và niêm yết ETHBNT trên Binance, ETHBNT sẽ trải qua quy trình xem xét danh sách nghiêm ngặt tương tự như Binance quy định đối với bất kỳ loại tiền/token nào khác. Hỗ trợ airdrop này không đảm bảo việc niêm yết ETHBNT trên Binance.
  • Việc rút token ETHBNT sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được airdrop.

Đối với thông báo chính thức ban đầu về việc Airdrop từ Bancor, vui lòng tham khảo tại đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

28/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Hoạt động Giao dịch BUSD đã kết thúc