English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp giao thức XMR theo lịch trình sắp tới
Binance
2019-11-28 10:11

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp giao thức XMR theo lịch trình sắp tới. Gửi tiền và rút tiền của XMR sẽ tạm ngưng trước độ cao khối của mạng XMR là 1978433 được chọn để thực hiện nâng cấp, ước tính là vào lúc 00:00 01/12/2019. Xin lưu ý rằng giao dịch XMR sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp.

Vui lòng đảm bảo tiền gửi của bạn được xử lý đầy đủ trước thời gian giới hạn ở trên. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tất cả người dùng đang nắm giữ XMR trong tài khoản Binance của họ.

Xin lưu ý:

  • Nâng cấp giao thức theo lịch trình XMR này sẽ không dẫn đến việc tạo ra token mới.
  • Sau khi nâng cấp, địa chỉ tiền gửi XMR sẽ theo định dạng địa chỉ mới. Vui lòng đảm bảo bạn lấy địa chỉ tiền gửi XMR mới của mình chính xác.  
  • Địa chỉ XMR tồn tại trước khi nâng cấp sẽ không có giá trị sau khi nâng cấp. XMR được gửi đến các địa chỉ trước đó sẽ không được chấp nhận hoặc ghi có vào tài khoản của bạn.
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng trong một thông báo tiếp theo về thời điểm chúng tôi dự định mở lại tiền gửi và rút tiền cho XMR.

Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp giao thức XMR theo lịch trình sắp tới, vui lòng tham khảo bài sau: Chuỗi thông tin sơ bộ liên quan đến nâng cấp giao thức theo lịch trình vào ngày 30 tháng 11

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

28/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance 


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Binance sẽ hỗ trợ sự kiện Nâng cấp Mạng lưới sắp tới của Kava (KAVA)