English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Binance đã phân phối JEX Token tới người dùng nắm giữ BNB
Binance
2019-10-10 11:42

Xin chào các Binancians,

Binance đã airdrop 200 triêu JEX tokens tới người dùng nắm giữ BNB của Binance.com. Bạn có thể kiểm tra việc phân phối trong “Lịch sử phân phối” trong phần “Wallet” tại trung tâm người dùng. 

Chú ý:

  • Airdrop được phân phối dựa theo tỷ lệ nắm giữ BNB trên số dư BNB thấp nhất giữa thời gian từ 7:00 ngày 06/09/2019 đến 7:00 ngày 06/10/2019.
  • Airdrop JEX tháng tới sẽ diễn ra như kế hoạch đã đề ra.
  • Người dùng giờ có thể rút JEX tokens và giao dịch trực tiếp trên Binance JEX bằng việc đăng nhập Binance JEX login portal trên Binance.com

Thông tin chi tiết xin hãy tham khảo thông báo của chúng tôi: Binance Launches JEX Token Airdrop Program for All BNB Holders

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

11/10/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Hoạt động Giao dịch BUSD đã kết thúc