English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Giới thiệu chương trình Binance Market Maker
Binance
2019-09-29 15:14

Xin chào các Binancians,

Tiếp tục hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi tới người dùng cũng như mang thêm thanh khoản tới cho sàn giao dịch, Binance đang tìm kiếm Market Markers trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tìm được những nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thế giới tới với Binance.com qua chương trình Binance Market Maker.
Nếu khối lượng giao dịch 30 ngày của bạn vượt mức 1,000 BTC ) hoặc có thể nhận được khối lượng 1,000 BTC), và có chiến lược tạo dựng thị trường chuẩn, bạn có thể ngay lập tức tham gia chương trình Market Maker của chúng tôi. Market Makers sẽ nhận được giảm phí giao dịch cũng như giới hạn API cao hơn.
Chương trình Market Maker:

  1. Chương trình dành cho thị trường giao dịch thông thường trên Binance.com, với  “Danh sách cặp giao dịch Market Maker” mà bạn tham gia;
  2. Binance sẽ cập nhật danh sách Market Maker định kỳ. 
  3. Market Makers sẽ được nhận chỉ số điểm tổng hợp dựa trên hoạt động giao dịch của mình trên các cặp giao dịch.
  4. Chi phí Market Maker được ấn định dựa trên điểm xếp hạng.

Điểm tổng hợp được tính vào trong tài khoản, dựa trên các yếu tố: 

  • Khối lượng Maker 
  • Mức chênh lệch Bid/offer 
  • Tổng khối lượng giao dịch
  • Thời gian giao dịch duration
  • Mức độ điều chỉnh trên các cặp chuyên biệt

Nếu bạn quan tâm trở thành Binance Market Maker, hãy email mmprogram@binance.com và gửi cho chúng tôi các thông tin khối lượng giao dịch(ví dụ, khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch khác), hay nói chuyện với Quản Lý Tài Khoản của bạn tại Binance. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

30/09/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Binance đã phân bổ loạt Phần thưởng Staking đầu tiên của tháng 6