Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Info
Thông tin tiền điện tử
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Các loại lệnh giao dịch
Binance
2019-09-23 00:34
Binance Futures có 3 loại lệnh giao dịch, đó là: lệnh giới hạn (limit order), lệnh thị trường (market order) và lệnh dừng-giới hạn (stop-limit order).
Lệnh Limit
Lệnh limit là gì?
Với lệnh limit, bạn có để đặt lệnh ở một mức giá nhất định hoặc tốt hơn. Lệnh sẽ được khớp nếu giá giao dịch chạm đến giá giới hạn bạn đặt ra.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về lệnh limit, hãy truy cập vào Binance Academy.
Cách đặt lệnh limit?
1. Nhập mức giá và số lượng mà bạn muốn đặt.
2. Một cửa số xác nhận sẽ xuất hiện. Click vào “Mua/Long” để đặt lệnh mua hoặc “Bán/Short” để đặt lệnh bán nếu bạn đã chắc chắn.
Lệnh market
Lệnh market là gì?
Với lệnh market, lệnh sẽ được khớp ngay lập tức ở mức giá tốt nhất có thể.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh market bằng cách truy cập vào Binance Academy.
Cách đặt lệnh market?
1. Nhập số lượng mà bạn muốn đặt lệnh.
2. Một cửa số xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấn vào “Mua/Long” nếu bạn đã chắc chắn là sẽ đặt lệnh.
Lệnh stop-limit
Lệnh stop-limit là gì?
Lệnh stop-limit là một giao dịch có điều kiện được đặt trong một khung thời gian, có các tính năng giá stop và giá limit. Lệnh stop-limit sẽ được thực hiện ở một mức giá nhất định sau khi đã đạt đến một mức giá stop nào đó, Khi giá stop đã được chạm đến, lệnh stop-limit sẽ trở thành một lệnh limit để mua hoặc bán ở giá limit hoặc tốt hơn.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh stop-limit tại Binance Academy.
Cách để đặt lệnh stop-limit
1. Nhập giá stop, giá limit và số lượng bạn muốn đặt lệnh.
2. Một cửa số xác nhận sẽ xuất hiện. Hãy nhấn “Bán/Short” nếu bạn đã chắc chắn sẽ đặt lệnh

Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Lệnh dừng (Stop Order) là gì?