English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp NULS Mainnet 2.0
Binance
2019-09-09 06:18

Xin chào các Binancians,

Binance xác nhận sẽ hỗ trợ nâng cấp NULS mainnet v2.0 và sẽ tạm ngưng nạp rút NULS bắt đầu từ 17:00 ngày 11/09/2019. 

Hãy chú ý: 

  • Tất cả địa chỉ nạp NULS sẽ được nâng cấp sau khi việc nâng cấp mainnet NULS được hoàn tất. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng địa chỉ nạp NULS mới trong tài khoản Binance của mình.
  • Địa chỉ nạp NULS cũ sẽ không được sử dụng để nhận NULS nữa. Mạng NULS mới cũng không hỗ trợ chuyển tới các địa chỉ NULS cũ trước nâng cấp. 
  • Chúng tôi sẽ có một thông báo riêng sau khi việc nâng cấp mainnet hoàn tất để nhắc người dùng khi việc rút NULS được mở trở lại.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

09/09/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Giao dịch Hợp đồng Tương lai Theo quý của Binance (COIN-Ⓜ) - Giải thưởng 100.000 USD tiền ADA đang chờ người chiến thắng!