English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Binance chính thức thêm lệnh OCO
Binance
2019-08-22 11:41

Xin chào các Binancians,

Binance đã kích hoạt lệnh OCO (One Cancels the Other) trên giao diện giao dịch web. Trên PC và App sẽ có lệnh OCO được kích hoạt vào một ngày gần đây.

Lệnh OCO là gì? 

Một lệnh One-Cancels-the-Other (OCO) là một cặp lệnh bao gồm một lệnh-giới hạn và một lệnh giới hạn cùng một cặp giao dịch cùng một số lượng. Khi một trong số các lệnh được khớp (giá dừng sẽ kích hoạt lệnh dừng giới hạn), và lệnh kia tự động được huỷ. Và khi huỷ một trong các lệnh, toàn bộ lệnh OCO cũng được huỷ.

Để có thêm hướng dẫn về cách sử dụng hoặc thực hiện lệnh OCO, hãy tham khảo hướng dẫn nhanh hoặc hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

22/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Cuộc thi Giao dịch LINK đã kết thúc