English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Cập nhật cách tính số dư BNB hàng ngày
Binance
2019-08-01 11:38

Xin chào các Binancians,

Từ 7:00 ngày 02/08/2019, cách tính để ghi nhận số dư BNB hàng ngày sẽ thay đổi từ sao chụp 7:00 hàng ngày, thành Số Dư BNB Trung Bình Hàng Ngày (bao gồm số dư BNB được nắm giữ trong tài khoản Binance, tài khoản Margin và tài khoản Sub)

Toàn bộ số dư BNB trung bình hàng ngày = Số dư trung bình hàng ngày tài khoản giao dịch tỉ giá+ Số dư trung bình hàng ngày tài khoản Ký Quỹ  + Số dư trung bình hàng ngày tài khoản Sub. 

Chú ý:

  • Số dư trung bình tài khoản Tỉ Giá được tính bằng tổng số dư BNB hàng giờ của tài khoản tỉ giá trong một ngày chia cho 24 (giờ)
  • Số dư trung bình tài khoản Sub được tính bằng tổng số dư BNB hàng giờ của tài khoản Sub trong một ngày chia cho 24 (giờ)
  • Số dư trung bình tài khoản Ký Quỹ được tính bằng tổng số dư BNB hàng giờ của tài khoản Ký Quỹ trong một ngày chia cho 24 (giờ) và rồi chia cho 3 (do đòn bẩy của nền tảng hiện đang là 3) 

Việc cập nhật cách tính số dư BNB này sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho hệ sinh thái Binance :

Hãy chú ý:

  • Việc sao chụp hàng giờ sẽ diễn ra ngẫu nhiên
  • Các lệnh đang chờ cũng tính trong số dư. 
  • Những chương trình trước 02/08/2019/08/02 sẽ vẫn sử dụng cách tính như trước đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

02/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động Nâng cấp Mạng lưới sắp tới của Zcoin (XZC)