Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Info
Thông tin tiền điện tử
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot & Margin & OTC
Giao dịch Margin
Mức ký quỹ và yêu cầu bảo chứng
Binance
2019-07-05 11:08

Mức ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn sử dụng thêm đòn bẩy để gia tăng được khoản lợi nhuận của mình, chính vì thế Binance cho phép mức ký quỹ để có thể đánh giá mức độ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn.

 

Làm thế nào để tính được mức ký quỹ?

Mức ký quỹ = Tổng giá trị tài sản/(Tổng giá trị vay + Tổng giá trị lãi tích lũy)

* Số tiền thực tế bạn có thể vay sẽ được hệ thống tính toán.

 

Nếu mức ký quỹ của bạn lớn hơn hoặc bằng 1,5, thì bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng một cách bình thường. Bạn có thể giao dịch, cho vay và chuyển khoản trong tài khoản ký quỹ của mình.

 

Nếu mức ký quỹ của bạn nhỏ hơn hoặc bằng 1,3 thì yêu cầu bảo chứng sẽ được kích hoạt và bạn sẽ nhận được thông báo bằng tin nhắn và email.

 

Nếu mức ký quỹ của bạn nhỏ hơn hoặc bằng 1.1, công cụ thanh lý sẽ được kích hoạt và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn và email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi sẽ thanh lý tài sản của bạn và trả lại khoản vay cho đến khi mức ký quỹ của bạn lớn hơn mức ký quỹ ban đầu .

 

Tất cả giá trị BTC sẽ được tính bằng chỉ số giá tổng hợp dữ liệu từ nhiều sàn giao dịch và lấy trung bình thay vì giá BTC được lấy từ Binance để tránh việc thao túng thị trường xảy ra.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Giải thích chức năng Isolated Margin bậc thang